Gdańsk jest starszy niż sądzono? Są niepodważalne dowody!

Gdańsk jest miastem z bogatą historią i kulturą, a jego początki sięgają co najmniej X wieku. Jednak niedawne odkrycia archeologiczne wskazują, że miasto mogło powstać nawet kilka wieków wcześniej.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku prowadzili badania na terenie starówki, gdzie odkryli ślady osadnictwa sprzed ponad 1000 lat. Znaleziono tu fragmenty naczyń, oręż i inne przedmioty codziennego użytku, które datowane są na IX wiek.

To oznacza, że Gdańsk mógł powstać nawet o kilkaset lat wcześniej niż sądzono dotychczas. Badania te są szczególnie ważne, ponieważ dotychczasowe hipotezy dotyczące powstania Gdańska opierały się głównie na źródłach pisanych, które pochodzą z późniejszych okresów.

Teraz mamy więc niepodważalne dowody archeologiczne, które potwierdzają wcześniejszy, niż sądzono, wiek powstania miasta. Odkrycia te są również ważne dla lepszego zrozumienia historii i kultury Gdańska oraz regionu. Całkowicie zmieniają dotychczasowe spojrzenie dzisiejszych ludzi i naukowców na dzieje powstania Gdańska.

Dzięki tym odkryciom możemy bowiem lepiej poznać i zrozumieć życie codzienne mieszkańców tego miasta w tamtych dawnych czasach oraz ich relacje z innymi społecznościami. Pozwala nam też to spojrzeć na Gdańsk z zupełnie innej perspektywy.

Podsumowując, niedawne odkrycia archeologiczne wskazują, że Gdańsk jest starszy niż sądzono dotychczas i ma bogatszą historię niż się powszechnie uważa. Dzięki niepodważalnym dowodom archeologicznym możemy lepiej poznać przeszłość tego miasta i regionu oraz lepiej zrozumieć jego kulturę i historię.

Czego zazdroszczą nam Amerykanie?

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię