Jak radzić sobie z uzależnieniem od mediów

Współczesny świat nie istnieje bez mediów – głównie telewizji i Internetu. Tradycyjne środki przekazu są zastępowane kolorowymi i prostymi w odbiorze treściami.

Przeniknęły one do życia codziennego, w którym stały się poniekąd odskocznią od szarej codzienności. Ze względu na łatwą dostępność i silne bodźce, media stały się jednym z kolejnych nałogów, który może wpływać na życie równie negatywnie, jak papierosy, alkohol czy narkotyki.

 

Jak w przypadku każdego uzależnienia, najistotniejsza jest szybka interwencja i uświadomienie choremu, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jest to o tyle problematyczne, że na pierwszy rzut oka media nie wydają się być narzędziem niebezpiecznym. Uzależnienie prowadzi jednak do osłabienia więzi rodzinnych i społecznych, a chory – kosztem swojego zdrowia i obowiązków życia codziennego, zaczyna odczuwać przymus ciągłego oglądania telewizji lub korzystania z Internetu.

Jak więc radzić sobie z uzależnieniem od mediów?

1. Podjąć psychoterapię

Pierwszy krok do sukcesu zagwarantuje podjęcie psychoterapii. Najlepiej zrobić to, gdy tylko zaobserwujemy podejrzenie o istniejącym uzależnieniu. Choć psychoterapia jest procesem długotrwałym, to warto ją podjąć w celu rozpoznania rzeczywistego źródła problemu. Uzależnienie nie jest problemem samym w sobie – choć ma znaczący wpływ na życie, to zawsze wynika z przeżyć i negatywnych doświadczeń osoby chorej. Znając przyczynę i mechanizm powstania uzależnienia będzie łatwiej się z nim uporać.

2. Ograniczyć dostęp do mediów

Uzależniony powinien zostać odcięty od medium, które wywołuje jego wycofanie z życia społecznego. Choć telewizja i Internet towarzyszą nam praktycznie cały czas, jest to krok konieczny do wykonania na początku leczenia. Ciągłe poddawanie się uzależniającym bodźcom wpływa negatywnie na powodzenie terapii i może zaburzyć proces zdrowienia. Bardzo ważne jest okazanie wsparcia osobie uzależnionej – jej mechanizmy zachowania mogą być niezrozumiałe dla otoczenia, ale mimo wszystko warto otoczyć opieką osobę w terapii.

3. Wykształcić zachowania zastępcze

bardzo istotne jest wypracowanie zachowania, które będzie pozytywnym substytutem korzystania z mediów. Niektórzy decydują się na rozpoczęcie nowego sportu lub dołączają do lokalnych kół zainteresowań.

4. Nauczyć się bezpiecznie korzystać z mediów

W dzisiejszym świecie niekorzystanie z Internetu lub telewizji jest praktycznie niemożliwe. Choć udaje się to pewnej grupie ludzi, to jednak media są dużym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu i warto nauczyć się korzystać z nich w sposób bezpieczny. Należy wziąć pod uwagę, że życie zawodowe większości społeczeństwa jest ściśle związane z używaniem komputera i telefonu, stąd wysokie ryzyko powrotu do nałogowych zachowań. Jest to duże wyzwanie dla osoby uzależnionej, ale przy wsparciu terapeuty powrót do normalnego funkcjonowania jest jak najbardziej możliwy.

Uzależnienie od mediów początkowo może wydawać się błahym problemem, jednak współczesny tryb życia wręcz wymaga częstego korzystania z nowych technologii. Nie należy lekceważyć zauważonego problemu – nie jest to powód do wstydu, a dzięki szybkiej interwencji można odzyskać komfort życia i pokrzepić osłabione więzi rodzinne.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię