Jakie są najważniejsze wskaźniki finansowe do śledzenia?

Śledzenie odpowiednich wskaźników finansowych jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania finansami osobistymi lub biznesowymi.

Oto niektóre z najważniejszych wskaźników finansowych, które warto monitorować:

Wskaźniki finansowe osobiste:

 • Budżet: Tworzenie i monitorowanie budżetu osobistego jest niezbędne. Pozwala to na śledzenie przychodów i wydatków oraz zaplanowanie, ile można przeznaczyć na różne kategorie.
 • Saldo konta: Regularne monitorowanie salda na rachunku bankowym pomaga uniknąć nieoczekiwanych opłat i utraty kontroli nad finansami.
 • Dług do dochodu: Procent dochodu przeznaczony na spłatę długów, takich jak kredyty, karty kredytowe czy pożyczki, jest istotnym wskaźnikiem. Staraj się utrzymywać niski stosunek długu do dochodu.
 • Wynik kredytowy: Wynik kredytowy (np. FICO w USA) wpływa na zdolność uzyskania kredytu i jego warunki. Dbaj o dobre wyniki kredytowe, spłacając rachunki na czas i unikając nadmiernego zadłużenia.
 • Wartość netto: To różnica między aktywami (np. oszczędnościami, inwestycjami, nieruchomościami) a zobowiązaniami (np. długami). Wartość netto powinna rosnąć z czasem.
 • Procent oszczędności: Określ, ile procent swojego dochodu regularnie odkładasz na oszczędności lub inwestycje. To pomaga w budowaniu przyszłego zabezpieczenia finansowego.

 

Wskaźniki finansowe biznesowe:

 • Przychód: Przychód firmy to ogólna suma pieniędzy, które firma zarobiła ze sprzedaży swoich produktów lub usług.
 • Zysk brutto: To różnica między przychodem a kosztami produkcji lub świadczenia usług. Pokazuje, ile firma zarobiła, zanim uwzględni się inne wydatki.
 • Zysk netto: To zysk pozostający po odjęciu wszystkich kosztów, w tym podatków i opłat. To najważniejszy wskaźnik opisujący rentowność firmy.

Jak zarządzać finansami

 • Wskaźnik płynności: Obejmuje różne wskaźniki, takie jak wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) i szybki wskaźnik płynności (quick ratio), które mierzą zdolność firmy do spłacania krótkoterminowych zobowiązań.
 • Wskaźnik zadłużenia: Pokazuje stosunek długu firmy do jej kapitału własnego. Wyższy wskaźnik może wskazywać na większe ryzyko finansowe.
 • Wskaźnik rotacji zapasów: W przypadku firm zajmujących się sprzedażą towarów, ten wskaźnik mierzy, jak szybko towary są sprzedawane i wymieniane na nowy towar.
 • Wskaźnik rotacji należności: Pokazuje, jak szybko firma otrzymuje płatności od klientów. Dłuższy czas spłaty może prowadzić do problemów z płynnością finansową.
 • Wskaźnik zysku na akcję: To zysk netto podzielony przez liczbę akcji w obiegu. Jest ważny dla inwestorów, ponieważ mierzy rentowność inwestycji w akcje danej firmy.
 • Wskaźnik marży: Wskaźniki marży brutto i marży netto mierzą opłacalność produkcji lub sprzedaży. Pomagają zrozumieć, ile firma zarabia na każdej jednostce produktu.

Te wskaźniki finansowe stanowią podstawę oceny i monitorowania sytuacji finansowej zarówno na poziomie osobistym, jak i biznesowym.

Warto regularnie śledzić te wskaźniki, aby podejmować mądre decyzje finansowe.

Siedem kroków do budowy stabilnego funduszu awaryjnego

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię