Jest dostępna bez recepty i zdaniem naukowców może powodować paranoję!

Zespół naukowców z Cambridge Health Alliance i University of Mississippi School of Pharmacy odkrył, że niektóre suplementy zawierające musuna pruriens mogą prowadzić do paranoi gdyż zawierają zbyt duże ilości lewodopy (L-Dopa).

 

Mucuna pruriens, czyli świerzbiec właściwy, jest rośliną leczniczą, której suplementy można kupić w każdym sklepie. Nasiona świerzbca zawierają organiczny związek chemiczny o nazwie lewodopa, prekursora dopaminy – hormonu dobrego samopoczucia.

Dopamina jest rodzajem neuroprzekaźnika, który przesyła wiadomości między komórkami nerwowymi odgrywając ważną rolę w wielu funkcjach organizmu. Dopamina bierze udział w nastroju, uczeniu się, pamięci, ruchu.

Lewodopa należy do najskuteczniejszych leków stosowanych w chorobie Parkinsona. Aminokwas ten jest podawany pacjentom z chorobą Parkinsona już od końca lat 60. XX wieku. Wielu chorych oprócz leków na receptę kupuje suplementy zawierające ekstrakty z mucuna pruriens twierdząc, że jeszcze bardziej poprawią ich stan. Jednak lekarze nie zgadzają się z tym twierdząc, że przyjmowanie suplementów i zbyt dużych ilości L-Dopa może mieć negatywny wpływ na pacjentów.

Badacze z Cambridge Health Alliance i University of Mississippi School of Pharmacy przetestowali poziomy L-Dopa w 16 suplementach na bazie Mucuna pruriens. Ich badania odsłoniły wiele niepokojących odkryć.

Analiza wykazała, że każdy z przebadanych suplementów zawierał różne ilości lewodopy. Dodatkowo ilości te nie były zgodne z podanymi na etykietach. W przypadkach niektórych suplementów poziomy lewodopy były wyższe niż w lekach na receptę.

Odkrycia te są bardzo niepokojące gdyż przyjmowanie zbyt dużych ilości lewodopy może prowadzić do wielu skutków ubocznych. Pacjenci przyjmujący suplementy mogą spowodować przedawkowanie L-Dopa co może doprowadzić do paranoi, zbyt dużego pobudzenia, braku kontroli impulsów, dezorientacji, a nawet psychozy. Klinicyści starają się ograniczać dawki L-Dopa, aby zapobiec tym niepożądanym skutkom ograniczając dawki lewodopy tak długo jak jest to możliwe.

Naukowcy opisali swoje odkrycia w artykule w czasopiśmie JAMA oraz przesłali je do FDA w nadziei, że agencja rządowa przyjrzy się sprzedaży i nadużyciom związanym z tym suplementem.

ZJ

Chmiel a choroba Alzheimera

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię