Kraje oferujące specjalne wizy dla emerytów

Coraz większa liczba seniorów decyduje się na spędzenie lat na emeryturze poza Stanami Zjednoczonymi. Wiele krajów stworzyło specjalne wizyty emerytalne dla amerykańskich seniorów myślących o przeprowadzce do innego kraju.

 

Wizyty emerytalne pozwalają na długoterminowy legalny pobyt w danym kraju spełniając z reguły wymagania wiekowe i finansowe.

1. Belize – Qualified Retirement Program

 • Musisz mieć co najmniej 45 lat.
 • Musisz mieć miesięczny dochód w wysokości co najmniej 2000 USD lub roczny dochód w wysokości co najmniej 24 000 USD i zdeponować tę kwotę w banku w Belize.
 • Musisz przejść kontrolę bezpieczeństwa.
 • Musisz przebywać w kraju przez 30 kolejnych dni w roku.
 • Musisz co roku odnawiać kartę QRP ID.

2. Indonezja – Indonesia Retirement Visa

 • Musisz mieć co najmniej 55 lat.
 • Przedstawić dowód, że otrzymujesz miesięczny dochód w wysokości co najmniej 1500 USD miesięcznie lub 18 000 USD rocznie.
 • Musi posiadać indonezyjskie ubezpieczenie zdrowotne.
 • Musisz podpisać umowę najmu na co najmniej rok.
 • Musisz zatrudnić osobę z Indonezji jako pokojówkę, kierowcę lub pomoc domową. Płaca minimalna to około 310 dolarów miesięcznie.
 • Wiza ta jest ważna przez rok, ale po pięciu latach można ją przekształcić w zezwolenie na pobyt stały, ważne przez pięć lat i bezterminowo odnawialne.

3. Kolumbia – Migrant Visa/ Retirement Visa

 • Musisz mieć co najmniej 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną) lub 57 lat (jeśli jesteś kobietą).
 • Musisz być na emeryturze, otrzymując emeryturę lub okresowo zaliczany dochód
 • Dowód miesięcznego dochodu w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w Kolumbii. Zmienia się to co roku i wynosi około 800 USD miesięcznie w 2022 roku.

4. Ekwador – Jubilado Visa

 • Musisz mieć co najmniej 65 lat.
 • Miesięczny dochód co najmniej trzech Unified Basic Salaries i dowód, że ta płatność jest gwarantowana.
 • Czystą przeszłość kryminalną.
 • Ubezpieczenie zdrowotne na ten sam okres co wiza.
 • Nie możesz przebywać poza krajem dłużej niż 90 dni w roku.

5. Nikaragua – Pensionado Visa

 • Musisz mieć co najmniej 45 lat.
 • Wykazać miesięczny dochód pasywny w wysokości co najmniej 600 USD.
 • Przedstawić dowód dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dobrej opinii lokalnej policji.
 • Wiza ta obowiązuje przez rok i jest odnawialna, o ile nadal spełniasz wymagania dotyczące dochodów.
 • Możesz ubiegać się o pobyt stały po trzech latach nieprzerwanego pobytu.

6. Filipiny – Special Resident Retiree Visa

 • Mieć co najmniej 50 lat.
 • Dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości co najmniej 10 000
 • Udowodnić, że otrzymujesz miesięczną wypłatę emerytury w wysokości co najmniej 800 USD.

Bez emerytury wymagania są następujące:

 • Jeśli masz od 35 do 49 lat depozyt w wysokości 50 000 USD.
 • Jeśli masz 50 lat lub więcej depozyt w wysokości 20 000 USD.
 • SRRV pozwala na bezterminowy pobyt na Filipinach i otrzymywanie emerytury i renty bez podatku dochodowego. Możesz również importować swoje artykuły gospodarstwa domowego i rzeczy osobiste bez ponoszenia cła.

7. Tajlandia – Non-Immigrant “O” Visa

 • Musisz mieć co najmniej 50 lat.
 • Musisz mieć wystarczający, udowodniony dochód. Miesięczny dochód 1 800 USD lub zdeponowane 20 000 USD na koncie bankowym lub kombinację tych dwóch.
 • Zaświadczenie lekarskie, że nie masz chorób zaporowych.
 • Czysty rekord kryminalny
 • Wiza ta jest jednorazowo ważna przez jeden rok i nie ma ograniczeń co do tego, ile razy można ją odnowić.

8. Dubai – Retirement Visa

 • Musisz mieć ukończone 55 lat.
 • Zakupić nieruchomość wysokości przynajmniej 2 milinów AED lub
 • Posiadać oszczędności powyżej 1 miliona AED lub
 • Posiadać dochód w wysokości 20 000 AED.
 • Wiza ważna jest przez 5 lat.

9. Włochy – Elective Residency Visa

 • Musisz wykazać dowód wystarczających środków finansowych na utrzymanie się bez pracy.
 • Musisz mieć minimum 31 000 EUR rocznie, jeśli składasz wniosek samodzielnie i 38 000 EUR, jeśli składasz wniosek jako małżeństwo.
 • Musisz udowodnić, że masz odpowiednie zakwaterowanie we Włoszech, poprzez umowę najmu/wynajmu dowodu zakupu.
 • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego.

10. Portugalia – Retirement Visa

 • Twój paszport musi być ważny przez co najmniej kolejne sześć miesięcy.
 • Zaświadczenie o dochodach. Musisz udowodnić, że możesz utrzymać się finansowo na czas, w którym zamierzasz mieszkać w Portugalii.
 • Dowód zakwaterowania.
 • Ubezpieczenie zdrowotne.
 • Czysty rekord kryminalny.

11. Panama – Pensionado  Visa

 • Musisz mieć co najmniej 18 lat.
 • Przedstawić dowód, że otrzymujesz miesięczny dochód w wysokości co najmniej 1000 USD.
 • Przedstawić dowód policyjny wydany przez FBI.
 • Przedstaw zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez panamskiego lekarza.
 • Musisz złożyć wniosek u prawnika z Panamy.

12. Kostaryka –  Pensionado Visa

 • Nie ma wymagań odnośnie minimalnego wieku.
 • Wykazać miesięczny dochód pasywny w wysokości co najmniej 1 000 USD.
 • Posiadacze Pensionado Visa mogą założyć firmę lub pracować samodzielnie, ale nie mogą pracować jako pracownicy.

Posłuchaj podcastów:

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię