„Polacy są świadomi wartości dziedzictwa, ale wciąż za rzadko z nim obcują”

Jak wynika wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 83% Polaków podkreśla konieczność dbania o dziedzictwo i jego ochronę, 74% ma świadomość pojęcia „dziedzictwo” i uważa je za ważne, 40% deklaruje, że osobiście dba o dziedzictwo, a 3/4 społeczeństwa uważa, że warto inwestować w ten cel publiczne pieniądze.

Profesor Magdalena Gawin – generalna konserwator zabytków i wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w komentarzu do badania podkreśliła, że  stosunek Polaków do dziedzictwa zmienił się i Polacy chcą jednocześnie jego zachowania. „Od okresu transformacji, kiedy nam się wszystkim wydawało, że w zasadzie rozwój ekonomiczny usprawiedliwia wszystko – wyburzanie albo przekształcanie zabytków, do dzisiejszego dnia, kiedy powstały bardzo silne ruchy miejskie, które walczą o zachowanie dziedzictwa, które nie przejawiają tendencji, że wszystko to, co odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach ma przepaść w związku z rozwojem Polski” – podkreśliła Magdalena Gawin. Wskazała, że Polacy bardzo jasno formułują jeden zasadniczy postulat: rozwój kraju, rozwój ekonomiczny i infrastrukturalny powinien się odbywać przy zachowaniu istniejącego dziedzictwa narodowego.

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Bartosz Skaldawski podkreślił, że badanie pozwoliło lepiej poznać stosunek Polaków do dziedzictwa i w związku z tym bardziej skutecznie docierać do nich z wiedzą na ten temat.

Z badania wynika też, że Polacy najczęściej kojarzą dziedzictwo z zabytkami i dorobkiem historycznym, jak również tradycją, praktykami, obrzędami, rytuałami, zwyczajami, wierzeniami, elementami kultury i dziełami sztuki. Zdaniem większości, bez dziedzictwa kulturowego świat byłby ubogi, szary, jednolity i bez wyrazu. Dziedzictwo buduje różnorodność i napędza rozwój oraz wymianę myśli.

Z badania wynika, że Polacy lubią zwiedzać, choć zwykle mają na to czas 1-2 razy w roku.

  • 59% respondentów zadeklarowało odwiedzanie miejsc związanych z dziedzictwem
  • 6% spośród nich zwiedza takie miejsca minimum raz w miesiącu
  • 58% przynajmniej raz w roku
  • 39% robi to 1-2 razy w roku

Zwiedzanie jest jedną z najpopularniejszych form obcowania Polaków z kulturą.
Celem badania przeprowadzonego w grudniu 2020 roku była segmentacja psychograficzna Polaków pod kątem ich nastawienia do dziedzictwa, a w konsekwencji wsparcie promotorów kultury i dziedzictwa w promocji ich misji i działalności. Według badanych, formy propagowania dziedzictwa muszą być dopasowane do współczesnego odbiorcy, a przekaz na temat kultury i dziedzictwa powinien być dostępny multikanałowo, na żądanie i na światowym poziomie.

IAR/APP

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię