W tych krajach otrzymasz obywatelstwo dzięki swoim przodkom

Przeszło 9 milionów Amerykanów mieszka za granicą. Liczba to z roku na rok rośnie. Jednak uzyskanie podwójnego obywatelstwa nie zawsze jest łatwe i tanie. Pomóc w tym może nabycie obywatelstwa w oparciu o rodzinne pochodzenie.

 

Jest nadal kilka krajów, które oferują otrzymanie obywatelstwa dzięki rodzicom, dziadkom i dalszym krewnym – czyli więzom rodzinnym.

Niemcy

Jeśli urodziłeś się przed 1975 rokiem, a twój ojciec był legalnym obywatelem niemieckim w chwili twojego urodzenia lub jeśli urodziłeś się po 1975 roku, a twój ojciec lub matka byli legalnymi obywatelami niemieckimi możesz otrzymać niemieckie obywatelstwo. Jeśli twoje niemieckie korzenie sięgają lat dużo wcześniejszych i możesz udowodnić, że jeden lub więcej twoich dziadków lub pradziadków było Niemcami również otrzymasz obywatelstwo. Dotyczy to również przodków, którym odebrano obywatelstwo pod rządami nazistów w latach 1933-1945.

Irlandia

Prawie 10 procent populacji USA identyfikuje się jako amerykańscy Irlandczycy. Irlandzki program obywatelstwa przyznawany na podstawie pochodzenia jest jednym z najprostszych na świecie. Kwalifikujący się kandydaci muszą mieć co najmniej jednego rodzica lub dziadka z irlandzkim obywatelstwem, a w niektórych przypadkach pradziadków. Wystarczy złożyć wniosek o rejestrację urodzeń za granicą Proces zazwyczaj trwa od 12 do 18 miesięcy.

 

Indie

Urodzone w Ameryce dzieci indyjskich imigrantów kwalifikują się do obywatelstwa ze względu na pochodzenie. Jeśli urodziły się w latach 1950-1992 i ich ojciec był obywatelem Indii z urodzenia, lub jeśli urodziły się w latach 1992-2003 i jeden z rodziców był obywatelem Indii mogą ubiegać się o obywatelstwo. Osoby urodzone w 2004 roku lub później muszą zostać zarejestrowane przez jednego z rodziców w konsulacie indyjskim w ciągu jednego roku od urodzenia, aby się kwalifikować. Jeśli tylko dziadkowie byli obywatelami Indii możesz otrzymać kartę zagranicznego obywatela Indii, ale nie pełne obywatelstwo. Daje ci to prawne pozwolenie na mieszkanie, pracę i posiadanie własności w Indiach, pod warunkiem, że nigdy nie byłeś obywatelem Pakistanu lub Bangladeszu.

Polska

Amerykanie, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie urodzili się w Polsce lub na jednym z jej terytoriów po 1918 roku (lub miał adres zamieszkania, który można powiązać z rejestrami polskimi, pruskimi, rosyjskimi lub austro-węgierskimi przed 1920 roku), w którym Polska uzyskała niepodległość, mogą kwalifikować się do podwójnego obywatelstwa. Jest jednak pewien haczyk: łańcuch obywatelstwa Twojej rodziny musi być nieprzerwany, co oznacza, że ​​jeśli Twój dziadek lub pradziadek był Polakiem, ale jego dzieci nigdy nie uzyskały polskiego obywatelstwa, nie będziesz się kwalifikować.

Izrael

Jeśli twoja matka lub ojciec urodził się w Izraelu automatycznie kwalifikujesz się do otrzymania obywatelstwa izraelskiego. Również jeśli nie masz rodzica za obywatela Izraela, ale jest Amerykaninem żydowskiego pochodzenia lub wyznania może otrzymać obywatelstwo dzięki tak zwanemu Israel’s Law of Return – Izraelskiemu Prawu Powrotu. Ustawodawstwo to zostało uchwalone przez izraelski parlament w 1950 roku. Ma ono na celu wzmocnienie tworzenia państwa żydowskiego poprzez przyjmowanie osób, których matki lub babki były Żydami, a także Gojów, którzy przeszli na judaizm. Prawo powrotu dopuszcza nawet małżonka osoby żydowskiej, dzieci i wnuki do podwójnego obywatelstwa. Wnioskodawcy muszą udowodnić, że mają rzeczywiste powiązania z Izraelem, ale proces składania wniosków jest dość szybki i prosty.

Ghana

Kiedy Ghana ogłosiła rok 2019 Rokiem Powrotu, jednym z głównych celów programu było zainspirowanie członków afrykańskiej diaspory, w szczególności czarnoskórych Amerykanów potomków ofiar transatlantyckiego handlu niewolnikami, do powrotu do ojczyzny ich przodków. Ghana kontynuuje Rok Powrotu dziesięcioletnim projektem o nazwie Beyond the Return, którego celem jest promowanie turystyki, poprawa stosunków gospodarczych między krajami i wytyczenie jasnej ścieżki do obywatelstwa dla osób pochodzenia afrykańskiego, których rodzice lub dziadkowie nie są z Ghany. Osoby z rodzicem z Ghany mogą obecnie ubiegać się o podwójne obywatelstwo, przedstawiając dowód obywatelstwa rodzica w postaci aktu urodzenia lub paszportu, a także nazwiska i adresy dwóch krewnych mieszkających w Ghanie.

 

Włochy

Ponad 15,7 miliona ludzi w Stanach Zjednoczonych identyfikuje się jako Amerykanin pochodzenia włoskiego. Podobnie jak wiele krajów europejskich, Włochy oferują obywatelstwo Amerykanom, których matka lub ojciec był obywatelem Włoch w chwili ich narodzin.. Włochy mają jeden z najbardziej liberalnych programów obywatelstwa według pochodzenia. Jeśli twoi dziadkowie, pradziadkowie, a nawet prapradziadkowie mieli obywatelstwo włoskie ty je również możesz otrzymać. Proces ten może potrwać od trzech do pięciu lat.

Węgry

Dziecko obywatela Węgier urodzone przed 1 października 1993 rokiem jest automatycznie obywatelem węgierskim, niezależnie od miejsca urodzenia. Węgry pozwolą ci prześledzić twoje pochodzenie aż do Cesarstwa Austro-Węgierskiego.

Filipiny

Amerykanie, których matka lub ojciec jest Filipińczykiem, mogą zostać obywatelami Filipin bez względu na to, gdzie się urodzili. Proces kosztuje około 250 USD i wymaga posiadania paszportu amerykańskiego, aktu urodzenia wnioskodawcy, aktu urodzenia rodzica oraz zaświadczenia o obywatelstwie od rodzica.

Dom pachnący świętami

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię