Pakt Ribbentrop-Mołotow – umowa, która doprowadziła do II wojny światowej

Pakt Ribbentrop-Mołotow doprowadził do wybuchu II wojny światowej – przypomina historyk Instytutu Pamięci Narodowej doktor Tomasz Łabuszewski. 83. lata temu 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisany został pakt o wzajemnej nieagresji Niemiec i Związku Radzieckiego.

 

Swoje podpisy złożyli pod dokumentem minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Wiaczesław Mołotow. Uczynili to w imieniu swoich zwierzchników, Hitlera i Stalina.

Dokument składał się z dwóch części, jawnej oraz tajnej, która zakładała podział Polski i stworzenie stref wpływów sowieckiej i niemieckiej, mówi doktor Tomasza Łabuszewski. „Dotyczył przede wszystkim Polski, bo ona stanowiła główny obiekt targu pomiędzy obydwoma reżimami totalitarnymi, ale w takim samym stopniu dotyczył trzech republik nadbałtyckich i rumuńskiej Besarabii. Te wszystkie państwa, miały zostać podzielone według nowego ustalonego w między Mołotowem a Ribbentropem podziału Europy” – tłumaczy naukowiec.

Historyk, profesor Jerzy Eisler podkreśla, niezwykły tryb przyjęcia paktu. „Podzielono się państwami, które zawłaszczyły dwa mocarstwa. Załatwili kwestię kilku państw w kilka godzin. Dwóch zbrodniarzy, świetnie rozumiejących się było dogadanych, krótkie spotkanie, fotografia – bo podobny był styl myślenia, że tak to trzeba rozwiązać, bo taki jest interes światowego proletariatu dla Stalina, bądź czystości narodowej niemieckiej dla Hitlera” – zaznacza.

Doktor Łabuszewski podkreśla, że umowa między Stalinem i Hitlerem otwierała drogę do rozpoczęcia II wojny światowej. „Jest to jedno z przełomowych zdarzeń, które doprowadziło do wybuchu II wojny światowej, którego efektem była śmierć blisko 6 milionów obywateli polskich, czwarty rozbiór Polski, wszystkie złe rzeczy, które zadziały się aż do roku 1989” – dodaje.

 

Doktor Łabuszewski wyjaśnia, że pakt Ribbentrop-Mołotow, w wyniku którego Niemcy i sowieci zaatakowali Polskę doprowadził do masowej eksterminacji ludności Polski. „Konsekwencją tego podziału, było nie tylko rozpoczęcie wojny, ale rozpoczęcie eksterminacji wszystkich tych grup społecznych, które obydwa reżimy uznawały za nie tyle wrogie sobie, co za reprezentantów idei niepodległościowej tych wszystkich państw, które miały zniknąć z mapy świata. Stąd też możemy mnożyć przykłady zbrodni dokonywanych przez obydwa systemy totalitarne” – tłumaczy historyk.

Pakt o nieagresji pomiędzy Związkiem Sowieckim i Rzeszą Niemiecką został podpisany 23 sierpnia 1939 roku i zawierał tajny protokół, zgodnie z nim, Trzecia Rzesza otrzymała strefę wpływów składającą się z Litwy (wraz z Wileńszczyzną), części Polski – na zachód od linii rzek: Narew, Wisła, San oraz większość obszaru Rumunii. Strefa wpływów ZSRR obejmowała Finlandię, Estonię i Łotwę, pozostałą część Polski oraz część Rumunii – Besarabię.

IAR

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię