Silny dolar – plusy i minusy

Wydawać by się mogło, że silny dolar amerykański to same zalety. Nie jest tak jednak do końca – ta sytuacja ma zarówno kilka zalet jak i wad. Jak to w życiu zazwyczaj bywa – niektórym przynosi korzyści, ale wpływa negatywnie na innych.

1. Ocena sytuacji dolar – euro

Wspólna waluta strefy euro systematycznie spada, ponieważ obawy przed recesją nasilają się w związku z rosnącą niepewnością dotyczącą dostaw energii do bloku, a Rosja grozi dalszym ograniczeniem dostaw gazu do Niemiec i na cały kontynent.

Perspektywa spowolnienia gospodarczego nasuwa również widmo wątpliwości, czy Europejski Bank Centralny będzie w stanie zacieśnić politykę monetarną na tyle, aby powstrzymać rekordowo wysoką inflację.

Deutsche Bank wskazał w środowej notatce, że stresy wykraczają poza niemiecki niedobór gazu ziemnego na szerszy europejski rynek energii, o czym świadczy ogłoszona w środę rano przez francuski EDF dalsze cięcia energii elektrycznej.

2. Czy silny dolar to dobrze dla USA?

Dolar jest uważany za silnego, gdy rośnie na wartości w stosunku do innych walut na rynku walutowym. Umacniający się dolar amerykański oznacza, że ​​może kupić więcej obcej waluty niż wcześniej. Na przykład silny dolar przynosi korzyści Amerykanom podróżującym za granicę, ale stawia zagranicznych turystów odwiedzających USA w niekorzystnej sytuacji.

3. Jakie skutki dla świata może przynieść silny dolar?

Kiedy energia i surowce kosztują więcej, ceny wielu produktów dla konsumentów i przedsiębiorstw rosną, powodując inflację na całym świecie. Jedynym wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie silniejszy dolar sprawia, że ​​import produktów konsumpcyjnych jest tańszy, a zatem może pomóc okiełznać inflację.

4. Silny dolar – plusy minusy

Wraz z dalszym umacnianiem się dolara cena importu będzie nadal spadać. Ceny innych tańszych towarów importowanych również spadną, pozostawiając więcej rozporządzalnych dochodów w kieszeniach amerykańskich konsumentów. Amerykańskie firmy, które importują surowce z zagranicy, będą miały niższy całkowity koszt produkcji i w rezultacie uzyskają większe marże zysku.

Okazuje się że wahania kursów walut w końcu powrócą do średniej, ponieważ tanie towary zagraniczne powinny zwiększyć na nie popyt, podnosząc ich ceny. W tym samym czasie kosztowny eksport krajowy będzie musiał spaść, ponieważ popyt na te towary spada na całym świecie, aż w końcu znajdzie się pewien poziom równowagi.

BI

Perspektywa

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię