Jak uzyskać obywatelstwo amerykańskie?

paszport amerykanski

Prawo amerykańskie stanowi, że istnieją tylko dwie drogi do otrzymania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych – przez urodzenie lub naturalizację.

Obywatelstwo przez urodzenie

Aby zostać obywatelem przez urodzenie należy:

To dwie proste sytuacje nabycia obywatelstwa przez urodzenie, ale jeśli urodziłeś się poza Stanami Zjednoczonymi, musisz spełnić wymagania określone przez Departament Stanu USA. Głównym wymaganiem jest, aby twoi rodzice byli w legalnym związku małżeńskim (prawo określa to sformułowanie In Wedlock):

 • legalnie poślubieni w momencie poczęcia lub narodzin dziecka lub
 • w ciągu 300 dni od zakończenia małżeństwa przez śmierć lub rozwód.

We wszystkich przypadkach rodzic (rodzice) będący obywatelem USA lub ich współmałżonek będący cudzoziemcem musi być genetycznym lub ciążowym rodzicem dziecka, aby przekazać dziecku obywatelstwo USA.

 

Jeśli twój biologiczny lub adopcyjny rodzic (rodzice) uzyskali obywatelstwo USA przed twoim ukończeniem 18 roku życia, możesz być już obywatelem USA i nie musisz składać wniosku o naturalizację.

Ustawa o obywatelstwie z 2000 roku (Child Citizenship Act of 2000) zawiera przepisy, które pozwalają dzieciom urodzonym za granicą, biologicznym i adoptowanym obywateli USA uzyskać obywatelstwo amerykańskie.
Sekcja 320 Ustawy o imigracji i obywatelstwie (INA 320) stanowi, że dzieci nabywają obywatelstwo amerykańskie, jeśli spełniają określone wymagania przed ukończeniem 18 roku życia. Wymagania te obejmują:

1. Mieć co najmniej jednego rodzica będącego obywatelem USA z urodzenia lub naturalizacji

2. Być przyjętym do Stanów Zjednoczonych jako imigrant na legalny pobyt stały

3. Po wjeździe do Stanów Zjednoczonych przebywać w kraju pod prawną i fizyczną opieką rodzica będącego obywatelem USA

4. Jeśli dziecko jest adoptowane, jego adopcja musi być pełna i ostateczna, aby proces adopcji był prawnie zakończony i w pełni uznany przez stan USA, w którym dziecko mieszka.

 

Proces naturalizacji

Drugą formą uzyskania obywatelstwa USA jest droga naturalizacji. Jest to proces dostępny dla osób urodzonych poza Stanami Zjednoczonymi.

Aby ubiegać się o naturalizację w celu uzyskania obywatelstwa USA, trzeba:

 • mieć ukończone 18 lat w momencie składania wniosku
 • być legalnym stałym rezydentem przez ostatnie trzy lub pięć lat (w zależności od kategorii naturalizacji, w której aplikujesz)
 • mieć stałe miejsce zamieszkania i fizyczną obecność w Stanach Zjednoczonych
 • umieć czytać, pisać i mówić w podstawowym języku angielskim
 • wykazać dobry charakter moralny
 • wykazać się znajomością i zrozumieniem historii i rządu USA
 • wykazać lojalność wobec zasad Konstytucji USA; oraz
 • być gotowym złożyć przysięgę wierności.
 • Czytaj też: REAL ID – wszystko co musisz wiedzieć

Najczęstsze ścieżki do uzyskania obywatelstwa USA przez naturalizację to:

1. Bycie dzieckiem obywatela USA:

 • definicja dziecka, oznacza osobę poniżej 18 roku życia.

2. Małżeństwo z obywatelem USA:

 • bycie legalnym rezydentem Stanów Zjednoczonych przez co najmniej trzy lata bezpośrednio przed datą złożenia formularza N-400
 • bycie w związku małżeńskim ze swoim małżonkiem będącym obywatelem USA w ciągu trzech lat bezpośrednio przed datą złożenia wniosku i w czasie rozpatrywania wniosku
 • zamieszkanie przez co najmniej trzy miesiące w stanie lub dystrykcie USCIS, w którym składasz wniosek
 • posiadać nieprzerwane miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych jako legalny stały rezydent przez co najmniej trzy lata bezpośrednio przed datą złożenia wniosku
 • mieszkać nieprzerwanie w Stanach Zjednoczonych od daty złożenia wniosku do daty naturalizacji.

3. Służba w wojsku USA:

 • należy spełnić wymogi sekcji 328 lub 329 INA,

4. Bycie legalnym, stałym rezydentem od 5 lat:

 • bycie legalnym stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych przez co najmniej pięć lat
 • wykazać nieprzerwane miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej pięć lat bezpośrednio przed datą złożenia formularza N-400
 • wykazać fizyczny pobyt w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 30 miesięcy z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających datę złożenia formularza N-400
 • wykazać zamieszkanie przez co najmniej trzy miesiące w stanie lub dystrykcie USCIS właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

 

Forma N-400

Formę N-400 można wypełnić on-line https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/n-400.pdf. Można ją również wysłać pocztą.

Opłata za formularz N-400

Cena złożenia N-400 wynosi 640 USD plus opłata biometryczna 85 USD.

1. Jeśli składasz formularz N-400 przez Internet, możesz uiścić opłatę przez Internet.

2. Jeśli wysyłasz formularz N-400 pocztą, możesz uiścić opłatę przekazem pieniężnym, czekiem osobistym, czekiem kasjerskim lub kartą kredytową przy użyciu formularza G-1450 – autoryzacja transakcji kartą kredytową.

3. Wnioskodawcy w wieku 75 lat lub starsi nie muszą wnosić opłaty biometrycznej. Muszą tylko uiścić opłatę za zgłoszenie w wysokości 640 USD.

4. Żadna opłata nie jest wymagana od wnioskodawców wojskowych składających wniosek zgodnie z sekcją 328 lub 329 INA.

ZJ

Global Entry Program – wszystko co musisz wiedzieć

Posłuchaj podcastów: 

2 KOMENTARZE

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię