Za „bycie brzydkim” była kara i wywóz z miasta. Takie rzeczy w Ameryce!

Lata 80 XIX wieku w Ameryce to nie tylko zakończenie wojny secesyjnej, ale również przełom w dziedzinie piękna.

Czy za bycie brzydkim faktycznie można było mierzyć się z tak okrutną konsekwencją jaką był między innymi wywóz z miasta?

Otóż po części tak było. Koniec wojny to nie tylko rewolucja sił zbrojnych, ale drastyczna zmiana poglądów dotyczących wyglądu ludzi, kategoryzacja na brzydkich – czyli takich których eliminowano z życia publicznego.

Nowe zasady wbrew pozorom miały jedynie zmobilizować do zmian wśród najniższego szczebla populacji, tak zwany motywator miał zadziałać wśród bezdomnych czy żebraków. Ta grupa posiłkowała się i zarabiała na swoich ułomnościach.

 

W 1867 roku weszła pierwsza ustawa zakazująca bycia brzydkim. Był to projekt, który miał na celu eliminację oraz pozbawienie możliwości zatrudnienia takich grup jak żebracy czy bezdomni.

W 1890 roku podjęto radykalniejsze kroki pod pretekstem ustawy obejmując oddalenie z miast wszystkich żebraków oraz bezdomnych, którzy swoim wyglądem przerażali.

Ustawa miała na celu przede wszystkim ochronę kobiet minimalizując rozwój bezdomności czy czynnego żebrania na ulicach. Za takie zachowanie groziła grzywna.

Początkowo ustawa była popierana przez społeczeństwo. Wprowadzano różne zmiany w samym zapisie oraz nowe wytyczne określające brzydotę. Mimo to jak błędne koło problem pośród żebraków czy bezdomnych zaczął się pogłębiać. Samo postrzeganie tej grupy przez społeczeństwo uległo zmianie. Osoby bezdomne i żebrzącym były odbierane jako złodzieje, złoczyńcy oraz ludzie zagrażający bezpieczeństwu normalnym obywatelom. Brak perspektywy podjęcia pracy przez tę grupę społeczną doprowadził jedynie do jeszcze gorszego ubóstwa.

Przełomem świadomości był okres zakończenia I wojny światowej, gdzie społeczeństwo miało styczność z żołnierzami poranionymi, kalekimi, zniekształconymi. Postrzeganie brzydoty uległo diametralnej zmianie.
Sama ustawa oficjalnie została uchylona w USA w 1974 roku. Natomiast w 1975 roku prawa zakazujące bycia brzydkim uznano za dehumanizujące.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię