Życie według Wu Wei

Taoizm wi wu

„Natura się nie spieszy, a jednak wszystko się udaje”, Lao Tzu.

Chińska koncepcja na życie – Wu Wei, wywodzi się z taoizmu. Zajmuje ona ważne miejsce w księdze Tao Te Ching Lao Tzu – Klasyka Drogi i Cnoty.

Księga ta jest częścią podstawowego kanonu taoizmu – systemu religijno-filozoficznego, który narodził się w Chinach w czasach panowania dynastii Zhou.

Wu Wei można przetłumaczyć jako „niedziałanie”. Ale nie oznacza to, że życie według Wu Wei polega nie nierobieniu niczego. To  „niedziałanie” to „naturalne działanie”, czyli płynięcie z prądem a nie pod prąd. „Niedziałanie” ma pozwolić rzeczom i zdarzeniom istnieć zgodnie z natura, bez ingerencji, naciągania, naginania czy walki.

Wu Wei utrzymuje głęboki związek z taoistycznym kultem królestwa przyrody. Oznacza dążenie do dostosowania naszych działań do spontanicznego i nieubłaganego przepływu określonych zjawisk przyrody, ale również dbając o to, by harmonizować z nurtami, a nie przeciwstawiać się im.

Czym jest Taoizm?

Taoizm określa człowieka jako istotę z przeciążonym mózgiem. Istotę, która działa wbrew naturze, ingeruje. Praktykujący Wu Wei pozwalają rzeczom na naturalne działanie bez kontroli i forsowania z szacunkiem dla przyrody.

Esencją Wu Wei jest prostota działań, które prowadzą do lepszego, zdrowszego życia, odrzucając nadmierne dążenia, kontrolę i opór.

Harmonia z naturą

W naturalnym biegu życia pomoże nam przebywanie na łonie natury. Jak twierdza wyznawcy „łączenie się ze wszystkim, co nas otacza, pomaga nam łączyć się ze wszystkim, co jest w nas, co w naturalny sposób tworzy przestrzeń dla Wu Wei.” Praktyka ta obejmuje  obserwowanie i rozumienie cykli świata przyrody oraz dostosowywanie naszych działań tak, aby były z nimi zsynchronizowane.

natura

Bezwarunkowe dawanie

„Jedno ziarno wydaje owoc, który żywi wielu i daje kolejnych tysiąc nasion.” Kiedy decydujemy się podążać za spontanicznymi wezwaniami do dawania – dużymi czy małymi, mimikujemy i dopasowujemy się do hojnej natury życia.

Bycie w zgodzie z toczącym się kołem

„Jeśli jesteś w zgodzie ze sposobem, w jaki rzeczy działają, wtedy działają tak, jak muszą, bez względu na to, co możesz o tym myśleć w danym momencie.” Wyznawczy Wu Wei zdają sobie sprawę, że bez ingerencji, natura pozwoli na to, aby wszystko potoczyło się idealnie. Brak dążenia jest centralnym elementem Wu Wei. Idea braku dążenia lub nieprzymuszania. Zamiast narzucać naszą wolę sytuacjom, pozwalamy, aby wydarzenia rozwijały się naturalnie. Ta zasada zachęca nas do uwolnienia się od przywiązań do rezultatów i do zaufania, że ujawni się właściwy kierunek działań.

Pozostawanie otwartym na spontaniczne sytuacje

„Rezygnując z potrzeby dominacji lub manipulowania wynikami, otwieramy się na mądrość wszechświata, ufając, że istnieje wrodzona inteligencja kierująca biegiem wydarzeń.”  Planowałeś A, a natura dała ci również B. spontaniczne pojawianie się odnosi się do organicznego i niewymuszonego rozwoju wydarzeń. Wiąże się to z pozwoleniem rzeczom na naturalną formę bez narzucania naszych z góry przyjętych wyobrażeń lub sztywnych planów. Ten sposób bycia sprzyja harmonijnej interakcji z naszym środowiskiem, relacjami i staraniami, zwiększając zarówno naszą efektywność, jak i ogólne samopoczucie.

Wewnętrzne słuchanie

Wu Wei zachęca nas do kultywowania wewnętrznego bezruchu i głębokiego wsłuchiwania się w nasze wewnętrzne 'ja’. Dzięki samoświadomości i autorefleksji możemy lepiej zrozumieć nasze prawdziwe pragnienia i najbardziej autentyczną ścieżkę dla nas. Kiedy praktykujemy wewnętrzne słuchanie tworzymy przestrzeń dla autentycznego połączenia i samopoznania.

medytacja

Mądrość intuicyjna

Wu Wei to szlak wartość intuicyjnej wiedzy. Zachęca nas do korzystania z naszej wewnętrznej mądrości i słuchania naszej intuicji podczas podejmowania decyzji. W ten sposób możemy uzyskać dostęp do spostrzeżeń, które wykraczają poza logiczne rozumowanie.

Akceptacja

Akceptacja chwili obecnej jest integralną częścią konceptu Wu Wei. Nie oznacza biernej rezygnacji; jest raczej aktywnym wyborem porzucenia wewnętrznych zmagań i odnalezienia spokoju pośród życiowych okoliczności. Obejmuje przyjmowanie życia takim, jakie jest i znajdowanie zadowolenia w tu i teraz. Akceptując to, co jest, zmniejszamy opór i cierpienie.

Teoria Spiskowa Kontroli Umysłu: Tajemnicze Manipulacje Władzy

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię