Inteligencja emocjonalna – czym jest i czy ją posiadasz

Emocje są ważne, bo czynią nas ludźmi. Ale mogą również prowadzić do poważnych problemów, jeśli pozwolimy im nami kontrolować. Inteligencja emocjonalna uczy, że istnieje moc rozumienia emocji i zarządzania nimi.

Badania psychologiczne pokazują, że aby odnieść sukces w życiu nie wystarczy posiadać tylko inteligencję racjonalną. Intelekt decyduje czy osoba nadaje się do danej pracy, a umiejętność zarządzania emocjami daje jej szansę bycia w danej pracy najlepszym.
Czym wyższy poziom IE tym łatwiej nam rozpoznać, rozumieć i zarządzać emocjami. Jest to praktyczna umiejętność, która pozwala wykorzystać wiedzę o emocjach do podejmowania osobistych decyzji oraz do zarządzania swoimi myślami i działaniami.
Według autora książki EQ Applied, Justina Bariso, aby zrozumieć pełny zakres inteligencji emocjonalnej, pomocne jest podzielenie jej na cztery ogólne aspekty lub zdolności. Oto one:

Świadomość społeczna

To umiejętność dokładnego postrzegania uczuć innych i zrozumienia, w jaki sposób te uczucia wpływają na zachowanie. Pierwszym krokiem do osiągnięcia świadomości społecznej jest empatia. Czyli potrafienie wczucia się w czyjąś sytuację, odczuwania rzeczy z perspektywy innych.

Zarządzanie relacjami

Pozwala maksymalnie wykorzystać relacje z innymi osobami. Zamiast próbować zmusić innych do działania, pozwala użyć wglądu i perswazji, aby zmotywować ich do działania. Obejmuje także zdolność do zwiększania poziomu zaufania między tobą a innymi osobami.

Samoświadomość

Samoświadomość czyli umiejętność rozpoznawania i rozumienia własnych emocji i ich wpływu na ciebie. Dzięki samoświadomości rozpoznajesz, w jaki sposób twoje uczucia mogą pomóc lub utrudnić ci osiągnięcie celów. Uświadamiasz sobie swoje emocjonalne tendencje, mocne i słabe strony.

Samozarządzanie

Samozarządzanie posuwa się o krok dalej i mówi o zdolność do zarządzania emocjami w sposób, który pozwala wykonać konkretne zadanie, osiągnąć cel lub zapewnić korzyść. Obejmuje jakość samokontroli, czyli zdolność kontrolowania swoich reakcji emocjonalnych.

Inteligencji emocjonalnej można się do pewnego stopnia nauczyć. Ale to geny i środowisko mają największy wpływ na zdolność rozumienia emocji i zarządzania nimi. Inteligencja emocjonalna zaczyna się od samoświadomości. Często reagujemy bezmyślnie na sytuacje życiowe, nigdy tak naprawdę nie myśląc o tym, jak i dlaczego odpowiadamy w ten a nie inny sposób.

Jak sprawdzić czy jesteś inteligentny emocjonalnie?

Odpowiadając Tak na poniższe stwierdzenia oznacza że jesteś człowiekiem posiadającym inteligencję emocjonalną.

1. Zawsze starasz się zrozumieć ludzi.
2. Jesteś ciekawy tego, jak żyją inni ludzie.
3. Jesteś świadomy swoich wad i zalet.
4. Żyjesz dzisiaj – nie tkwisz ani w przeszłości ani w przyszłości.
5. Starasz się rozumieć swoje nastroje – i gdy trzeba pracować nad nimi.
6. Gdy pojawia się problem dążysz do rozwiązania, a nie bezmyślnej konfrontacji.
7. Twoja motywacja do działania jest wewnętrzna.
8. Rzeczywiście słuchasz innych ludzi, żeby pomóc im rozwiązać problemy.
9. Jesteś empatyczny.
10. Bezustannie pracujesz nad rozwojem osobistym.

Justin Bariso podkreśla, że ” inteligencja emocjonalna nie polega na analizie każdego odczucia, jakie mamy.” Jest to raczej umiejętność szukania głębszego zrozumienia swoich emocji. Dzięki temu podniesiemy efektywność naszych działań, zwiększymy skuteczność rozwiązywania problemów i zapobiegniemy codziennym frustracjom.
Krótko mówiąc, inteligencja emocjonalna to umiejętność sprawiania, aby emocje pracowały dla ciebie a nie przeciw tobie.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię