Low Income Subsidy – Extra Help na 2020

Każdy, kto posiada Medicare w USA może zapisać się na plany zniżkowe na lekarstwa, tzw. Part D Medicare. Niektóre osoby, ze względu na niskie dochody, przekraczające poziom kwalifikacji na Medicaid, mogą zakwalifikować się na Dodatkową Pomoc (Extra Help) w kosztach planu na leki tzw. Low Income Subsidy.

Pomoc dotyczy między innymi kosztów związanych z miesięcznymi opłatami za plan tzw. premium, kosztami udziału własnego – deductible, i kosztami leków – co-pays.
W 2020 roku wysokość pomocy może nawet wynosić $5,000.00 (w skali rocznej)
Wiele osób, które kwalifikują się na Low Income Subsidy nie zdaje sobie z tego sprawy. Żeby się kwalifikować, urząd Social Security musi zostać poinformowany o dochodach i zasobach osoby aplikującej o pomoc, jak również posiadać informacje na temat jej współmałżonka.

Limity:

Aby kwalifikować się na pomoc w roku 2020 dochody na osobę indywidulaną nie mogą być wyższe niż $18,735 lub $25,365 na małżeństwo.
Jednocześnie sprawdzany jest również poziom zasobów. Nie może przekraczać on $14,610 na osobę indywidualną lub $29,160 na małżeństwo. Limity dotyczące zasobów pochodzą z danych na 2020 rok.

Przykładowe zasoby brane pod uwagę:

• Nieruchomości (nie rezydencyjne)
• Konta bankowe (czekowe, oszczędnościowe, CD)
• Akcje
• Obligacje
• Lokaty
• Plany emerytalne (IRA, 401K, 403B, itp.)
• Gotówka

Przykładowe zasoby nie brane pod uwagę:

• Dom rezydencyjny
• Rzeczy osobiste
• Samochody
• Ubezpieczenia na życie
• Odszkodowania

Przykładowe dochody nie brane pod uwagę:

• Kartki na żywność – Food stamps
• Pomoc w kosztach utrzymania domu
• Kredyty podatkowe – Tax credits
• Odszkodowania
• Stypendia

W jaki sposób można składać aplikację na Low Income Subsidy:

• Online: www.socialsecurity.gov/extrahelp
• Zadzwonić do Social Security pod numer 1-800-772-1213 ( TYY 1-800-325-0778 )
• Można wypełnić podanie osobiście. Każda osoba wchodząca w Medicare otrzymuje automatycznie formę pocztą
• Wypełnić w trakcie spotkanie w biurze Social Security
• Można przyjść do naszego biura i jeden z naszych licencjonowanych agentów pomoże wypełnić aplikacje (pomoc ta jest bezpłatna)

Po złożeniu podania, oficer Social Security przejrzy formę i zdecyduje, czy kwalifikujemy się na dodatkowa pomoc. Jeśli tak i jeśli posiadamy Medicare od dłuższego czasu, to przysługuje nam jednorazowa możliwość dostosowania części D do naszej nowej rzeczywistości.
Jeśli w przyszłości będziemy zmienić plan (part D) zniżka Low Income Subsidy zostanie automatycznie dołączona do nowego planu, tak długo jak będzie nam nadal przysługiwała.

Kilka dodatkowych ciekawostek na temat Low Income Subsidy:

• Extra Help jest jednym z niewielu sposobów na zniesienie kary za nie posiadanie planu zniżkowego na leki – Part D. Przypominamy ze kara za nie posiadanie Part D Medicare stanowi 1% średniej krajowej ceny planu zniżkowego na leki na receptę pomnożoną o każdy miesiąc nie posiadania owego planu od momentu otrzymania benefitów Medicare. Kara jest naliczana dożywotnio
• Weryfikacja dokonywana jest co roku przez urząd Social Security na podstawie informacji dostarczonych przez urząd IRS
• Aplikacje o Low Income Subsidy możemy składać wielokrotnie, za każdym razem gdy nasz dochód ulegnie zmianie
• Part D na leki możemy zmieniać przynajmniej raz w roku (w trakcie Corocznego Okresu Zapisowego – Annual Enrollment Period, który trwa co roku miedzy 15 października, a 7 grudnia) by dostosowywać go do naszych aktualnych potrzeb

Robert Sobczak

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię