W jaki sposób jest obliczana kwota należnego świadczenia dla bezrobotnych?

Tygodniowa kwota świadczenia dla bezrobotnych jest ustalana poprzez zsumowanie zarobków z dwóch kwartałów okresu bazowego, w którym osoba starająca się o świadczenia zarobiła najwięcej. Kwotę tą mnoży się razy 47% , a następnie dzieli jej wynik przez 26 (czyli 26 tygodni). Obecne maksymalne tygodniowe świadczenie dla bezrobotnych w Illinois wynosi 471 USD na tydzień na osobę.

Illinois oferuje również zasiłek dla osób, które są małżeństwem i których małżonkowie nie pracują. Łączna kwota należna na tydzień na rzecz osoby składającej wniosek, która ma utrzymaniu małżonka nie może przekroczyć 56%. Zasada obliczenie świadczenia jest taka sama jak powyżej. Kwotę tą mnoży się razy 56% , a następnie dzieli jej wynik przez 26. Obecne maksymalne tygodniowe świadczenie dla bezrobotnej osoby z niepracującym małżonkiem wynosi 561 USD na tydzień na osobę.
Osoba, która straciła pracę może również starać się o świadczenia dla bezrobotnych dodając do aplikacji nieletnie dziecko lub dzieci. W tym przypadku kwotę mnoży się razy 64,4% i dzieli przez 26. Najwyższe świadczenie w tej kategorii to 645 USD.

Tutaj znajdziemy tabele wysokości świadczeń dla bezrobotnych – https://www2.illinois.gov/ides/IDES%20Forms%20and%20Publications/WBA-2019.pdf

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię