Rejestracja nowych wyborców na II turę wyborów Prezydenta RP

Rejestracja nowych wyborców na II turę wyborów Prezydenta RP (1 dzień na rejestrację!)

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że rejestracja nowych wniosków o dopisanie do spisu wyborców przez stronę internetową https://ewybory.msz.gov.pl na prawdopodobną II turę głosowania w wyborach Prezydenta RP zostanie uruchomiona w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. o godz. 00.00 (czas lokalny). Dla wyborców zamieszkałych na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego rejestracja będzie możliwa przez 24h do 29 czerwca br. 23.59 (czas chicagowski). Głosowanie w Chicago w II turze będzie możliwe wyłącznie korespondencyjne.

Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie – zgłoszenia pozostają ważne na II turę.

Nowych zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl ; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 4. telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
 5. faksem, nr faksu: 312 255 1698

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. – Nazwisko
 2. – Imię (imiona)
 3. – Imię ojca
 4. – Datę urodzenia
 5. – Numer ewidencyjny PESEL
 6. – Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. – Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. – Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu.
 9.  – Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (w formacie amerykańskim: numer domu, ulica, numer apartamentu, miasto, stan, kod pocztowy);

      na przykład:

1530 N LAKE SHORE DRIVE
CHICAGO, IL 60610
UWAGA:  NIE NALEŻY WPISYWAĆ W POLU ADRESOWYM IMIENIA I NAZWISKA

– Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Na terenie chicagowskiego okręgu konsularnego zostały utworzone trzy obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 129, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 130, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.
 4. Chicagowski okręg konsularny obejmuje stany: Illinois, Indianę, Iowa, Michigan, Minnesotę, Missouri, Nebraskę, Dakotę Północną, Dakotę Południową i Wisconsin.

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. – nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. – nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. – nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

WIECEJ INFORMACJI

https://ewybory.msz.gov.pl

https://www.gov.pl/web/usa/wybory-2020

https://www.pkw.gov.pl/

 

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Kto będzie prezydentem Polski? Mamy pierwsze wyniki sondażowe

Polska: Rekordowa frekwencja w wyborach prezydenckich

 

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię