Homeschooling w Illinois – przepisy i regulacje

Prawo Illinois daje bardzo dużą swobodę w wyborze i formie edukacji domowej. Nasz stan należy do jednego z dwunastu w Stanach Zjednoczonych z najniższym poziomem regulacji w zakresie nauczania w domu.

Jakie przepisy musi rodzic lub opiekun przestrzegać?

Rodzina lub opiekun musi przestrzegać tylko dwóch zasad, aby zgodnie z prawem nauczać swoje dziecko w domu:
• Uczeń musi otrzymać naukę w języku angielskim w następujących tematach: angielski, matematyka, biologia, nauki fizyczne, nauki społeczne, sztuka, rozwój fizyczny.
• Rodzic lub opiekun musi oferować edukację „co najmniej proporcjonalną do standardów określonych dla szkół państwowych”.

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania odnośnie uczenia w domu – „homeschooling”:

Pytanie: Czy Illinois State Board of Education oferuje pomoc lub materiały dla uczniów pobierających edukację domową?
Odpowiedź: Illinois State Board of Education (ISBE) nie zapewnia pomocy w planowaniu lekcji ani materiałów.

Pytanie: Czy istnieje proces aplikacji lub rejestracji, który należy ukończyć przed rozpoczęciem nauki w domu?
Odpowiedź: Stan Illinois nie wymaga rejestracji rodziców przed rozpoczęciem nauki w domu. Stan oferuje dobrowolny proces rejestracji, który zachęca się rodziców do wypełnienia formularza zgodnie z formularzem rejestracyjnym ISBE Home Schooling https://www.isbe.net/Documents/87-02_hs_reg.pdf. ISBE również zachęca rodziców do wysłania tego samego formularza do regionalnego biura edukacji https://iarss.org/wp-content/uploads/2019/11/IARSS-Directory_2019_2020_FINAL2.pdf.

Pytanie: Jeśli dziecko uczęszcza obecnie do szkoły publicznej czy istnieje formalna procedura wycofania dziecka ze szkoły i rozpoczęcia nauki w domu?
Odpowiedź: Chociaż prawo stanowe nie nakazuje powiadomienia szkoły publicznej o wycofaniu dziecka, ISBE zaleca przesłanie takiego powiadomienia. Uchroni to rodzinę od niepotrzebnych telefonów od nauczycieli oraz zaznaczenie dziecka w rejestrze szkolnym jako wagarowicza.

Pytanie: Czy dziecko uczone w domu musi przystąpić do standardowych testów?
Odpowiedź: Nie. Testy rodzice mogą przeprowadzić aby ocenić postępy w nauce, ale wyniki nie muszą być zgłaszane w żadnej instytucji.

Pytanie: Czy postępy w nauce dziecka edukowanego w domu muszą być przesłane do szkoły publicznej lub do ISBE?
Odpowiedź: Nie. Tylko w trzech sytuacjach prawo tego wymaga: zarzucono ci nie stosowanie się do przepisu nauki wymaganych przedmiotów, jeśli chcesz dziecko ponownie zapisać do szkoły publicznej może ona wymagać dokumentów nauki, dokumentacja może być wymagany podczas ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Pytanie: Czy jest dostępna pomoc finansowa pokrywająca koszty edukacji domowej?
Odpowiedź: Nie. Stan Illinois nie zapewnia pomocy finansowej rodzicom pragnącym nauczać swoje dzieci w domu.

Pytanie: Czy uczący się w domu uczeń może pobierać naukę jazdy autem oferowaną przez miejscową szkołę publiczną?
Odpowiedź: Tak. Prawo szkolne stanu Illinois wymaga, aby okręgi szkolne uczące klas od 9 do 12 zapewniały kurs teoretyczny i jazdę dla uprawnionych uczniów szkół domowych.

Pytanie: Czy uczeń uczący się w domu może wrócić do klasy 12 i ukończyć szkołę?
Odpowiedź: Tak. Jeśli szkoła publiczna ustali, że kombinacja punktów przyznanych za pracę wykonaną w domu i kredyty zdobyte w akredytowanej szkole prywatnej lub publicznej spełniają wymogi państwowego ukończenia szkoły oraz jeśli uczeń spełni inne uzasadnione wymagania po ponownym zapisaniu się do szkoły publicznej.

Pytanie: Czy rodzic musi trzymać rekord nauczania?
Odpowiedź: Nie. Prawo w Illinois nie wymaga trzymania rekordu nauczania. Dla dobra przyszłości dziecka jest to zalecane. Oto jakie dokumenty rekomendujemy przechowywać przez okres dwóch lat: dokumentację obecności i godzin lekcji, informacje o podręcznikach i zeszytach, próbki zadań szkolnych i odrobionych lekcji; korespondencję z urzędnikami szkolnymi, portfolio prac i wyniki testów, wszelkie inne dokumenty potwierdzające, że dziecko otrzymuje odpowiednie wykształcenie.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię