Zgony spowodowane użyciem broni palnej w USA – przyjrzyjmy się faktom

Co chwilę w Ameryce ożywają dyskusje na temat prawa do posiadania broni palnej. Zwolenicy mówią, że czują się bezpieczniej z bronią w zasięgu ręki, przeciwnicy natomiast twierdzą, że ogromna ilość osób ginie niepotrzebnie z powodu użycia broni palnej. Jaka jest prawda? Przyjrzyjmy się faktom na temat zgonów spowodowanych użyciem broni palnej w USA

1. Ile osób rocznie umiera każdego roku z powodu obrażeń związanych z bronią w USA?

Według CDC, w 2017 roku (ostatni z którego dostępne są pełne dane) w Stanach Zjednoczonych z powodu obrażeń spowodowanych bronią zginęło 39 773 osób. Samobójstwa stanowiły sześć na dziesięć zgonów z powodu broni palnej.

2. Jaki odsetek zgonów z użyciem broni palnej w USA stanowią morderstwa, a jaki samobójstwa?

Według CDC w 2017 roku sześć na dziesięć zgonów związanych z użyciem broni w USA było samobójstwami (23 854), a 37% to morderstwa (14 542). Pozostałe były niezamierzone (486), związane z egzekwowaniem prawa (553) lub miały nieokreślone okoliczności (338).

3. Jaka część wszystkich morderstw i samobójstw w USA spowodowana jest użyciem broni?

Trzy czwarte wszystkich morderstw w USA w 2017 roku – 14542 z 19510 – związanych było z użycie broni palnej. Około połowa (51%) wszystkich samobójstw w tym samym roku – 23 854 z 47 173 – była skutkiem użycia broni.

4. Co mówią statystyki na przestrzeni lat?

Liczba zabójstw z użyciem broni wzrosła o 32% w latach 2014–2017, podczas gdy liczba samobójstw z użyciem broni wzrastała każdego roku od 2006, pokazując ogólny wzrost o 41%. Samobójstwa z użyciem broni osiągnęły najwyższy odnotowany poziom w 2017 roku. Najgorszym rokiem pod względem zabójstw z użyciem broni palnej był rok 1993 kiedy to dokonano 18 253 zabójstw z użyciem broni.

5. Które stany mają najwyższy i najniższy wskaźnik śmiertelności z powodu broni palnej w USA?

Wskaźnik śmiertelności z powodu broni palnej różni się znacznie w zależności od stanu. W 2017 roku stanami o najwyższych wskaźnikach zgonów związanych z użyciem broni – wliczając morderstwa, samobójstwa i wszystkie inne kategorie śledzone przez CDC – były:

 • Alaska (24,5 na 100 000 osób),
 • Alabama i Montana (22,9),
 • Luizjana (21,7 ),
 • Missouri i Mississippi (21,5)
 • Arkansas (20,3).

Stany z najniższymi wskaźnikami to

 • New Jersey (5,3 na 100 000 osób),
 • Connecticut (5,1),
 • Rhode Island (3,9),
 • Nowy Jork i Massachusetts (po 3,7)
 • Hawaje (2,5).

6. Jak wypada śmiertelność z powodu broni palnej w USA w porównaniu z innymi krajami?

Wskaźnik śmiertelności z powodu broni palnej w Stanach Zjednoczonych jest znacznie wyższy niż w większości innych krajów, szczególnie krajów rozwiniętych. USA pobijają tylko niektóre kraje Ameryki Łacińskiej.
Biorąc pod uwagę wskaźnik śmiertelności z powodu broni palnej na wysokości 10,6 na 100 000 osób w

 • Kanadzie wskaźnik wynosił 2, 1
 • Australii – 1,0
 • Francji – 2,7
 • Niemczech – 0,9
 • Hiszpanii – 0,6.

Dużo gorzej w porównaniu z USA wychodziły kraje:

 • Salwador – 39,2
 • Wenezuela – 38,7
 • Gwatemala – 32,3
 • Kolumbia – 25,9
 • Honduras – 22,5.

7. Jakie rodzaje broni palnej są najczęściej używane do zabójstw z użyciem broni w USA?

Według FBI w 2017 roku większości (64%) z 10 982 zabójstw z użyciem broni palnej i zabójstw spowodowanych nieumyślnym skutkiem była użyta broń krótka. Karabiny – kategoria obejmująca wiele rodzajów broni określanej niekiedy jako „broń szturmowa” – dotyczyły 4%. Strzelby były zaangażowane w 2% przypadków. Pozostała część zabójstw z użyciem broni i zabójstw spowodowanych zaniedbaniem (30%) dotyczyła broni palnej, która została sklasyfikowana jako „inna broń” lub „rodzaj nieokreślony”.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię