Kongres debatuje nad nowymi zasadami emerytalnymi. Oto proponowane zmiany

Wśród serii najnowszych praw i zasad, nad którymi debatuje Kongres jest siedem dotyczących przyszłości emerytur.

Oto zmiany, które politycy chcą wprowadzić:

1. Obowiązkowy udział w planach 401(k)

Ta nowa ustawa wymagałaby od nowo oferowanych planów automatycznej rejestracji pracowników na początku 2023 roku. Dodatkowo przepis może wymagać  stawki składki między 3% a 10% oraz automatycznej eskalacji 1% rocznie do maksymalnej stawki składki wynoszącej co najmniej 10%, ale nie więcej niż 15%.

2. Wprowadzenie składek na spłatę kredytu studenckiego

Nowa ustawa rozważa wprowadzenie dodatkowych dobrowolnych składek emerytalnych od pracodawcy w ramach pomocy spłaty kredytu studenckiego pracowników.

3. Wyższy wiek dla RMD

RMD – required minimum distribution, czyli wymagana minimalna dystrybucja. RMD to minimalna kwota, którą musi osoba wypłacić ze swojego konta emerytalnego, aby spełnić federalne przepisy podatkowe. Wypłaty trzeba zacząć pobierać z niektórych kont emerytalnych z odroczonym podatkiem (w tym tradycyjnych kont IRA) po osiągnięciu wieku 72 lat.

Zgodnie z najnowszą propozycją wiek RMD wzrósłby do 75 lat.

4. Łatwiejsze wypłacanie pieniędzy z kont emerytalnych w nagłych przypadkach

Obecnie wypłacając pieniądze z kont emerytalnych przed ukończeniem 59-1/2 roku życia, osoba musi nie tylko zapłacić podatki od tych pieniędzy, ale także zapłacić 10% kary za wcześniejszą wypłatę. Politycy twierdzą, że te zasady zniechęcają wiele osób do oszczędzania na emeryturę. Nowe prawo zezwalałoby na łatwiejsze wypłaty. Są rozważane dwie opcje:

w nagłych wypadkach można będzie wypłacić do 1000 USD rocznie bez żadnych opłat i podatków jeśli wpłaci te pieniądze na konto emerytalne w ciągu trzech lat od wybrania

stworzenie kont pomocniczych do konta emerytalnego pracownika, na które pracownik może bezpośrednio wpłacać pieniądze po opodatkowaniu i wypłacać w przypadku nagłych wypadków.

5. Wyższe limity składek wyrównawczych

Kongres rozważa podniesienie limitów składek wyrównawczych dla starszych pracowników. Według obecnych zasad osoby w wieku 50 lat i więcej mogą wpłacić dodatkowe 6500 USD do swojego 401 (k) oprócz rocznego federalnego limitu 20 500 USD.

W ramach nowego pakietu emerytalnego osoby w wieku od 60 do 64 lat (ostateczny przedział może być węższy) mogą otrzymać pozwolenie na dodatkowe wpłaty w wysokości 10 000 USD zamiast 6500 USD.

6. Zmiany Saver’s Credit

To ulga podatkowa o wartości do 2000 USD, jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie) dla podatników o średnich i niskich dochodach, którzy wpłacają składki na konto emerytalne.

Nowy pakiet emerytalny ma Kredyt Oszczędnościowy, tak aby więcej osób mogło z niego skorzystać. Ulgi podatkowe zmniejszają zobowiązanie podatkowe dolara za dolara.

7. Ułatwienie oszczędzania dla pracowników w niepełnym wymiarze godzin

Obecnie pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mogą uczestniczyć w zakładowym planie emerytalnym, jeśli mają co najmniej trzy lata pracy i pracują co najmniej 500 godzin rocznie. Nowy pakiet skróciłby ten czas do dwóch lat.

W 2023 roku w Illinois wejdą w życie 183 nowe przepisy!

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię