Tajemnice żeńskich klasztorów

Średniowieczne klasztory żeńskie z X wieku, w niczym nie przypominały tych z literatury fabularnej.  Zamiast być miejscem ukrywania się członkiń rodzin, które chciały się pozbyć córek, czy sióstr, były trampoliną do kariery i szansą dla kobiet pragnących zaistnieć w ówczesnej polityce.

Stanowisko Matki Przełożonej było jedyną, poza monarchią,  szansą dla kobiet, na zaistnienie w zdominowanym przez mężczyzn świecie polityki – zarówno tej lokalnej jak i wielkiej. I możne rody chętnie z takiej szansy korzystały.

Jak twierdzą źródła historyczne, wczesne średniowiecze w żeńskich klasztorach niekoniecznie przesycone było atmosferą religijnego uduchowienia. Panowała tam spora swoboda, również w podróżowaniu i … strojach. A otoczenie dworu od klasztorów odróżniała głównie garderoba. Mniszki, przynajmniej oficjalnie nosiły przecież skromne habity.

 

Bynajmniej nie ascetyczne życie w klasztorach zachowało się  w historycznych przekazach. Oszczędzimy tu szczegółów, których każdy może domyślić się sam, a  dociekliwi poszukać bardziej szczegółowych opisów. Skoncentrujmy się na fakcie, że klasztor był  szansą zdobycia przez dziewczęta wszechstronnego wykształcenia i powszechnego szacunku, a to dawało prawo głosu przedstawicielkom spychanej do cienia, płci.

 

Ówczesne siostry zakonne do dzisiaj znane są jako autorki zachowanych  współcześnie tekstów. Niektóre z nich są zaskakująco przesycone wątkami erotycznymi, co może nasuwać wątpliwości co do skromnego życia w celibacie, toczonego za murami X wiecznych klasztorów.

Przykładów takich jest bez liku. Pozostaje pytanie, czy współczesne klasztory bardzo różnią się od swoich poprzedników sprzed wieków?

MT

Tego na pewno nie wiedzieliście o celibacie

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię