Bóg zostanie na dolarach. Jest wyrok sądu

0
722
źródło: Envato Elements

Sąd Najwyższy odrzucił apelację ateistów, którzy chcieli pozbyć się Boga z monet i banknotów. Dewiza “In God We Trust” zostanie na dolarach.

Wyrok Sądu Najwyższego to finał nietuzinkowej sprawy, w której ateiści powołując się m.in. na 1. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, żądali wymazania dewizy “In God We Trust” ze wszystkich amerykańskich środków płatniczych:

“Kongres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd” – stanowi 1. poprawka.

Już w sierpniu 2018 roku Ósmy Sąd Apelacyjny jednomyślnie odrzucił wniosek grupy ateistów. Sędziowie wyjaśniali, że motto “In God We Trust” jest częścią “ugruntowanej tradycji Stanów Zjednoczonych”. W uzasadnieniu wyroku sędziowie podkreślali, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych w żaden sposób nie zabrania władzom promowania wartości, które nawet cześciowo są motywowane religijnie. Dopisek na amerykańskich monetach i banknotach zostanie, bo jest częścią amerykańskiej tradycji i historii.
Wnioskodawcy dowodzili, że neutralność (religijna) powinna być podstawą przy rozpatrywaniu sprawy. Bezskutecznie

“In God We Trust” (“Bogu ufamy”) to oficjalna dewiza USA, która w 1956 roku zastąpiła nieoficjalne motto “E pluribus unum” (“Z wielości jedno”) używane od 1782 roku.

Fraza (Wikipedia) wywodzi się z pieśni “The Star-Spangled Banner” – amerykańskiego hymnu narodowego napisanego w 1814 roku przez Francisa Scotta Keya. W jego czwartej zwrotce znajduje się zdanie „And this be our motto: ‘In God is our Trust’” (A to niech będzie nasze motto: “W Bogu pokładamy ufność”).

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię