Dobrze płatne zawody z niskim poziomem stresu. Ranking

Właściwie nie istnieje praca idealna, w której dobre zarobki i warunki pracy łączone są z brakiem stresu.

Istnieją jednak zawody, które są mniej stresujące niż inne. Co więc, mniejsza ilość stresu w pracy nie zawsze musi oznaczać niskie zarobki. Okazuje się, że istnieją zawody łączące w sobie niski poziom stresu i całkiem dobre płace.

Czytaj również: Zawody, które mogą zniknąć w ciągu najbliższych 25 lat

Poziom stresu oceniać będziemy na podstawie skali O*NET – programu, który jest głównym źródłem informacji zawodowych w USA. Baza stworzona przez O*NET zawiera setki znormalizowanych i specyficznych dla danego zawodu współczynników; jest dostępna publiczna, bez żadnych opłat i wykorzystywana do zrozumienia szybko zmieniającego się charakteru pracy i jej wpływu na siłę roboczą i gospodarkę USA. Na podstawie tych informacji opracowywane są aplikacje ułatwiające rozwój i utrzymanie wykwalifikowanej siły roboczej. Sieć Informacji Zawodowej (O*NET) jest rozwijana pod patronatem Departamentu Pracy USA / Administracji Zatrudnienia i Szkoleń (USDOL / ETA).

Przyjmując skalę O*NET za nisko stresowe należy uznać zawody, które uzyskają współczynnik stresu 70 lub mniej.

Za pracę dobrze płatna uważać będziemy taką, która dostarczy rocznego dochodu na poziomie 70 tysięcy USD lub więcej. Dla porównania: dochód gospodarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych wynosił 63 179 USD w 2018 r.

Zobacz też: Czy można odnieść sukces bez wykształcenia?

Poniżej prezentujemy wykaz 13 zawodów łączących w sobie wysokie zarobki i niski poziom stresu, dotyczy on jednak wyłącznie USA – w innych krajach sytuacja zawodowa może wyglądać inaczej.

1. Programista

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 61
 • Mediana wynagrodzenia: 105 590
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 21%

Programiści piszą i opracowują aplikacje i systemy, które działają na komputerach, tabletach i urządzeniach mobilnych. Mogą być samozatrudnieni lub pracować bezpośrednio z marką lub korporacją. Wielu programistów ma tytuł licencjata lub wyższy w dziedzinie informatyki, nie jest to jednak wymagane. Równie wielu programistów uczy się samodzielnie kodować lub wykorzystywać alternatywne programy (takie jak bootcampy programistyczne), aby rozwijać swoje umiejętności programistyczne.

Zobacz: Kariera zgodna z Twoim znakiem zodiaku

 2. Aktuariusz (Profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka)

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 70
 • Mediana wynagrodzenia: 102 880
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 20%

Aktuariusze wykorzystują matematykę, statystyki i inne do analizy ryzyka finansowego. Zazwyczaj pracują dla firm ubezpieczeniowych i pomagają opracowywać modele do przewidywania ryzyka finansowego i kosztów ekonomicznych różnych sytuacji, w tym klęsk żywiołowych, wypadków i chorób. Aktuariusze potrzebują tytułu licencjata z matematyki lub pokrewnej dziedziny – muszą uzyskać certyfikat oraz zdać serię egzaminów.

3. Pisarz techniczny

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 69
 • Mediana wynagrodzenia: 71 850
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 8%

Pisarze techniczni specjalizują się w pisaniu kopii technicznych, kategorii, która obejmuje instrukcje obsługi, artykuły w czasopismach i inne dokumenty, które dotyczą złożonych problemów technicznych. Podczas gdy wykształcenie w zakresie komputerów, technologii lub inżynierii jest często pomocne, konkretny stopień wykształcenia nie jest konieczne wymagany. Jeśli potrafisz pisać o kwestiach technicznych przejrzyście i jasno, możesz być pisarzem technicznym.

Czytaj też: 5 cech osobowości, które posiadają ludzie bogaci

4. Dyrektor artystyczny

 • Ocena tolerancji na stres O* NET: 69
 • Mediana wynagrodzenia: 92 780
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 1%

Dyrektorzy artystyczni są odpowiedzialni za kierowanie wizją artystyczną, kierunkiem, strategią i zespołem projektu artystycznego, takiego jak magazyn (czasopismo), wprowadzenie nowego produktu lub projektu filmowego lub telewizyjnego. Dyrektorzy artystyczni mogą pracować w różnych warunkach: niektórzy są samozatrudnieni, niektórzy pracują dla agencji lub firmy PR, a niektórzy są zatrudnieni bezpośrednio przez marki lub redakcje. Większość dyrektorów artystycznych ma tytuł licencjata w dziedzinie związanej ze sztuką i duże doświadczenie w pracy w praktycznej roli artystycznej (na przykład jako grafik lub fotograf).

Zobacz: 18 najlepszych miejsc do sprzedaży zdjęć online

5. Ekonomista

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 64
 • Mediana wynagrodzenia: 104 340
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 8%

Ekonomiści prowadzą badania, zbierają i analizują dane oraz badają zagadnienia związane z ekonomią i polityką gospodarczą. Mogą być niezależnie zatrudnieni lub pracować dla rządu, uniwersytetu, instytucji badających rynek, korporacji. Ze względu na posiadaną wiedzę wielu ekonomistów jest autorami książek i artykułów na temat ekonomii. Większość ekonomistów ma wysokie wykształcenie (studia magisterskie lub doktorat); jednakże niektóre stanowiska na poziomie podstawowym są dostępne z tytułem licencjata.

6. Inżynier chemik

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 61
 • Mediana wynagrodzenia: 104 910
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 6%

Inżynierowie chemicy stosują różne nauki – w tym chemię, biologię i fizykę – w celu rozwiązania problemów związanych z produkcją i stosowaniem różnych produktów, w tym żywności, leków, energii i chemikaliów. Mogą pracować w laboratorium, biurze lub produkcji (często dzielą swój czas między nimi). Kandydaci potrzebują co najmniej tytułu licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej, aby rozpocząć pracę w tej dziedzinie – a ponieważ pracodawcy chcą doświadczonych inżynierów chemików, szczególnie ważne jest, aby zdobyć staż lub doświadczenie w korporacji.

Zobacz: Metoda kakeibo: to dzięki niej Japończycy są mistrzami oszczędzania

7. Planista odbudowy środowiska

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 52
 • Mediana wynagrodzenia: 71 130
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 8%

Planiści odbudowy środowiska prowadzą badania – zarówno w laboratorium, jak i w terenie – w celu rozwiązania problemów związanych ze środowiskiem i zdrowiem publicznym. Mogą pracować w sektorze publicznym lub prywatnym; na przykład mogą być zatrudnieni przez rząd, aby upewnić się, że firmy przestrzegają przepisów środowiskowych lub mogą być zatrudnieni przez firmę do oczyszczania zanieczyszczonych miejsc lub opracowywania strategii obniżania śladu węglowego. Planiści odbudowy środowiska potrzebują tytułu licencjata na stanowiskach podstawowych – zazwyczaj w naukach przyrodniczych lub środowiskowych.

8. Statystyk

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 64
 • Mediana wynagrodzenia: 88 190
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 30%

Statystycy jak sama nazwa wskazuje, zajmują się liczbami. Zbierają i analizują dane i wykorzystują je do rozwiązywania praktycznych, rzeczywistych problemów – w rolnictwie, biznesie, czy w innej dziedzinie. Podczas gdy większość statystyków ma tytuł magistra lub doktora z matematyki lub statystyki, istnieje kilka bardziej podstawowych stanowisk dostępnych dla osób z tytułem licencjata.

Czytaj: Największe skandale finansowe stulecia

9. Analityk badań operacyjnych

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 61
 • Mediana wynagrodzeń: 83 390
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 26%

Analitycy badań operacyjnych wykorzystują gromadzenie i analizę danych, statystyki i modelowanie, aby pomóc firmom identyfikować i rozwiązywać problemy w ich organizacji. Podczas gdy stanowiska na poziomie podstawowym są dostępne dla kandydatów z tytułem licencjata, wiele firm chce zatrudnić analityków badań operacyjnych z wyższym wykształceniem i / lub dużym doświadczeniem.

10. Politolog

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 61
 • Mediana wynagrodzenia: 117 570
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 5%

Politolodzy badają systemy polityczne i trendy polityki: problemy, wybory i rządy. Oprócz prowadzenia badań, politolodzy mogą również pracować jako analitycy polityczni dla rządu lub niezależnych grup politycznych. Mogą również uczyć nauk politycznych na poziomie uniwersyteckim. Politolodzy zazwyczaj posiadają doktorat z nauk politycznych lub administracji publicznej.

Czytaj też: Gdzie najlepiej ulokować oszczędności podczas wzrostu inflacji

11. Audiolog

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 70
 • Mediana wynagrodzenia: 75 920
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 16%

Audiolodzy specjalizują się w uszach – pracują z osobami, które mają problemy ze słuchem i równowagą, prowadzą w tym zakresie badania naukowe. Często pracują w placówkach służby zdrowia lub szkole. Oprócz ukończenia studiów licencjackich, audiolodzy często kończą studia doktoranckie, potrzebują również licencji na praktykę (wymagania różnią się w zależności od stanu).

12. Optometrysta

 • Ocena tolerancji na stres O*NET: 70
 • Mediana wynagrodzenia: 111 790
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 10%

Optometryści to lekarze, którzy specjalizują się we wszystkich problemach związanych z oczami i wzrokiem: w tym w diagnozowaniu i leczeniu problemów ze wzrokiem, chorób i urazów. Oprócz tytułu licencjata, optometryści muszą ukończyć czteroletni program „Doctor of Optometry” (OD) i uzyskać licencję w stanie, w którym chcą praktykować, zanim będą mogli rozpocząć leczenie pacjentów.

Zobacz: Najlepsze darmowe konta czekowe 2021

13. Architekt morski

 • Ocena tolerancji na stres O* NET: 68
 • Mediana wynagrodzenia: 92 560
 • Prognozowany wzrost wynagrodzenia w USD w latach 2018-2028: 9%

Architekci morscy projektują, budują, konserwują i naprawiają statki, okręty podwodne, lotniskowce, żaglówki, barki, boje, tankowce i inne. Podczas gdy większość architektów morskich ma tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii morskiej i / lub architektury morskiej, niektórzy mogą mieć pokrewny stopień inżynierski (taki jak np. mechaniczny lub elektryczny).

Richard Kaczor – CPA | Historie Sukcesu

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię