5 dróg do otrzymania stałego pobytu w USA

Jeśli szukasz drogi do otrzymania stałego pobytu w USA w pierwszej kolejności musi się zakwalifikować do otrzymania Permanent Resident Card – Karty Stałego Rezydenta, która potocznie nazywana jest Zieloną Kartą.

Aby ubiegać się o Zieloną Kartę, musisz kwalifikować się do jednej z kategorii uznawanych przez USCIS do otrzymania stałego pobytu.

Oto kategorie biura U.S. Citizenship and Immigration Services:

Green Card through Family

Zielona Karta przez Rodzinę jest kategorią dla osób, którzy mogą ubiegać się o pobyt stały jako najbliżsi krewni obywatela USA

 

Jesteś najbliższym krewnym, jeśli:

 • Jesteś małżonkiem obywatela USA
 • Jesteś niezamężnym dzieckiem poniżej 21 roku życia obywatela USA
 • Jesteś rodzicem obywatela USA (jeśli obywatel USA ma 21 lat lub więcej).

Możesz również ubiegać się o stały pobyt w ramach tej kategorii jeśli:

 • Jesteś niezamężnym synem lub córką obywatela USA i masz 21 lat lub więcej
 • Jesteś żonatym/zamężnym synem lub córką obywatela USA
 • Jesteś bratem lub siostrą obywatela USA, który ma co najmniej 21 lat.

Dodatkowo jeśli jesteś członkiem rodziny legalnego stałego rezydenta:

 • Jesteś małżonkiem legalnego stałego rezydenta
 • Jesteś singlem dzieckiem poniżej 21 roku życia legalnego stałego rezydenta
 • Jesteś singlem synem lub córką legalnego stałego rezydenta w wieku 21 lat lub więcej.

 

W tej kategorii mieszczą się również osoby zaręczone, owdowiałe i ofiary okrucieństw:

 • Narzeczony(a) obywatela USA lub dziecko narzeczonego(j)
 • Osoba przyjęta do USA jako narzeczony (a) obywatela USA (nieimigrantów K-1)
 • Osoba przyjęta do USA jako dziecko narzeczonego (j) obywatela USA (nieimigrantów K-2)
 • Wdowiec (wdowa) po obywatelu USA
 • VAWA– ofiara pobicia lub skrajnego okrucieństwa
 • Maltretowany małżonek obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta
 • Wykorzystywane dziecko (niezamężne i poniżej 21 roku życia) obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta
 • Wykorzystywany rodzic obywatela USA.

 

Green Card through Employment

Zielona Karta poprzez Zatrudnienie jest kolejną kategorią przez którą można otrzymać legalny status w USA. Tutaj wyróżnia się trzy podgrupy:

1. Pracownik-imigrant

 • Osiągasz ponadprzeciętne zdolności w nauce, sztuce, edukacji, biznesie lub lekkiej atletyce
 • Jesteś wybitnym profesorem lub badaczem
 • Jesteś międzynarodowym menedżerem lub kierownikiem
 • Masz zawód wymagający wyższego stopnia naukowego
 • Jesteś pracownikiem wykwalifikowany.

2. Lekarz

 • zgadzasz się pracować w pełnym wymiarze godzin w praktyce klinicznej w wyznaczonym obszarze niedostatecznie obsługiwanym przez lekarzy.

3. Inwestor imigracyjny

 • zainwestowałeś lub aktywnie inwestujesz co najmniej 1 050 000 USD w nowe przedsiębiorstwo komercyjne w USA, które zapewni pełnoetatowe stanowiska dla co najmniej 10 kwalifikujących się pracowników.

Green Card as a Special Immigrant

Zielona Karta jako imigrant specjalny jest dla pracowników religijnych i specjalnych imigrantów niepełnoletnich:

 1. Aby kwalifikować się jako pracownik religijny musisz należeć do wyznania religijnego, aby pracować dla organizacji religijnej non-profit
 2. Druga grupa jest dla nieletnich, którzy potrzebują ochrony sądu bo byli wykorzystani, porzuceni lub zaniedbani przez rodzica.

 

Green Card through Refugee or Asylee Status and a Victim of Trafficking

Jest to zielona karta poprzez status uchodźcy lub azylanta oraz dla ofiar handlu ludźmi

1. Możesz uzyskać legalny stały pobyt jeśli cierpisz z powodu prześladowań, a nawet strachu przed prześladowaniami ze względu na religię, rasę, poglądy polityczne, narodowość lub przynależność do grupy społecznej. Rok po otrzymaniu dotacji azylowej, azylanci mogą ubiegać się o status stałego rezydenta.

2. W przypadku bycia ofiarą handlu ludźmi musiałeś trafić do USA legalnie jako nieimigrant T-1.

Green Card through LIFE Act

Zielona karta poprzez Ustawę LIFE jest ustawą o równowadze rodzinnej w zakresie legalnej imigracji zapewnia tak zwanym DREAMERom dodatkowe korzyści oprócz ochrony zapewnianej im w ramach Odroczonego Działania na rzecz Przybycia Dzieci (DACA).

1. Sekcja 245(i) Ustawy o imigracji i obywatelstwie (INA), pozwala niektórym imigrantom ukończyć proces zielonej karty, jeśli wniosek został złożony do 30 kwietnia 2001 roku lub wcześniej w imieniu ich rodziców lub w ich imieniu.

2. Aby kwalifikować się do tego przepisu, musisz być beneficjentem wniosku o certyfikat pracy – formularz ETA 750 lub petycji o wizę imigracyjną – formularze I-130, petycja dla krewnych cudzoziemców lub I-140, petycja imigracyjna dla cudzoziemca złożonego w dniu lub przed 30 kwietnia 2001 roku.

ZJ

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię