Mentol i choroba Alzheimera? Naukowcy odkryli niezwykłe połączenie

Alzheimer ludzie

Niedawno przeprowadzone badanie donosi o czymś zaskakującym: gdy myszy cierpiące na chorobę Alzheimera wdychają mentol, ich zdolności poznawcze poprawiają się. Wydaje się, że związek chemiczny może zatrzymać część szkód w mózgu, które zazwyczaj są związane z tą chorobą.

W szczególności badacze zauważyli redukcję białka interleukiny-1-beta (IL-1β), które pomaga regulować zapalną reakcję organizmu – reakcję, która może stanowić naturalną ochronę, ale prowadzi do szkód, gdy nie jest właściwie kontrolowana.

Zespół badawczy, który opublikował swoje wyniki w kwietniu 2023 roku, twierdzi, że to pokazuje potencjał określonych zapachów do wykorzystania jako terapii dla choroby Alzheimera. Jeśli będziemy w stanie zrozumieć, które zapachy wywołują określone reakcje w mózgu i układzie odpornościowym, możemy je wykorzystać, aby poprawić zdrowie.

„Nasza uwaga skupiła się na roli układu węchowego w układzie odpornościowym i centralnym układzie nerwowym, i potwierdziliśmy, że mentol jest zapachem immunostymulującym w modelach zwierzęcych” – mówi immunolog Juan José Lasarte z Centrum Badań Medycznych Stosowanych (CIMA) w Hiszpanii.

„Ale zaskakująco stwierdziliśmy, że krótkotrwałe narażenie na tę substancję przez sześć miesięcy zapobiegło spadkowi zdolności poznawczych u myszy z chorobą Alzheimera i co najważniejsze, poprawiło także zdolność poznawczą zdrowych młodych myszy.”

Po wcześniejszym zauważeniu, że wdychanie mentolu wzmacnia reakcję immunologiczną myszy, zespół pokazał teraz, że może także poprawić zdolności poznawcze tych zwierząt, jak to zaobserwowano w serii praktycznych testów w laboratorium.

U myszy z chorobą Alzheimera, kurs mentolu trwający przez sześć miesięcy wystarczył, aby zatrzymać pogorszenie się zdolności poznawczych i pamięci myszy. Ponadto wydaje się, że mentol przywrócił poziom białka IL-1β w mózgu na bezpieczne wartości.

Alzheimer

Gdy badacze sztucznie zmniejszyli liczbę komórek regulujących T (Treg), które znane są z pomagania w kontrolowaniu układu odpornościowego, zaobserwowano te same efekty, otwierając możliwą ścieżkę dla przyszłych terapii.

„Zarówno narażenie na mentol, jak i blokada komórek Treg spowodowały spadek IL-1β, białka, które może być przyczyną spadku zdolności poznawczych obserwowanych w tych modelach” – powiedziała neurobiolog Ana Garcia-Osta z CIMA w tamtym czasie.

Naukowcy już wcześniej ustalili liczne związki między zapachami a naszym układem odpornościowym i nerwowym. Te związki są trudne do pełnego zrozumienia, ale wiemy, że nasz układ węchowy może silnie wpływać na mózg. Pewne zapachy mogą wywoływać określone reakcje w mózgu, prowadząc do reakcji chemicznych, które wpływają na pamięć, emocje i wiele innych aspektów.

Takie choroby jak choroba Alzheimera, Parkinsona i schizofrenia często wiążą się z utratą węchu. Te nowe badania dostarczają obiecujących danych, ale potrzebujemy jeszcze wielu badań na ludziach, nie tylko na myszach.

„To badanie jest ważnym krokiem w kierunku zrozumienia związku między układem odpornościowym, centralnym układem nerwowym a węchem” – powiedziała immunolog Noelia Casares z CIMA.

„Wyniki sugerują, że zapachy i modulatory odpornościowe mogą odgrywać istotną rolę w zapobieganiu i leczeniu choroby Alzheimera oraz innych chorób związanych z centralnym układem nerwowym.”

Jak starzeć się „pomyślnie”?

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię