Biden podpisuje moratoria zwiększające pomoc dla osób o niskich dochodach i bezrobotnych

1
1046

Prezydent Biden podpisał w piątek dekret wykonawczy mający na celu szybkie udzielenie większej pomocy rodzinom o niskich dochodach i bezrobotnym pracownikom.

Prezydent Joe Biden polecił agencjom rządowym podjęcie natychmiastowych kroków w celu zwiększenia zasiłków federalnych, takich jak rozszerzenie pomocy żywnościowej, usprawnienie dystrybucji czeków stymulacyjnych oraz zezwolenie pracownikom do odmowy pracy jeśli uważają, że praca będzie się odbywać w “niebezpiecznych warunkach” i nadal kwalifikowanie się do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Biden wydał również drugi dekret, który przywraca tak zwaną “siłę rokowań zbiorowych” pracownikom federalnym i nakazuje agencjom rozpoczęcie planowania wdrożenia minimalnej płacy 15 USD dla pracowników federalnych i kontraktorów.

Dekret Bidena nakazuje również Departamentowi Rolnictwa zwiększenie pomocy żywnościowej w nagłych wypadkach dostępnej dla rodzin w czasie pandemii o 15%. Według Białego Domu oznaczałoby to dodatkowe 100 USD co dwa miesiące dla trzyosobowej rodziny w ramach programu Pandemic Electronic Benefits Transfer. Dekret również zezwala Departamentowi Rolnictwa na rozszerzenie dostępu do doraźnych podwyżek świadczeń w ramach Programu Dodatkowej Pomocy Żywieniowej, czyli food stamps. Dzięki rozszerzonemu dostępowi około 12 milionów dodatkowych ludzi będzie się kwalifikowało na zapomogę żywnościową.

1 KOMENTARZ

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię