Gorączka „białego złota” w Newadzie

Newada przeżywa kolejny rozkwit. Tym razem mianem złota określany jest miękki, srebrnobiały metal należący do grupy metali alkalicznych – lit.

Z powodu wysokiej reaktywności lit nie występuje w naturze w stanie wolnym, a jedynie w postaci związków, które zwykle mają budowę jonową. Lit występuje w wielu pegmatytach oraz wodzie morskiej, gdyż jest dobrze rozpuszczalny. Najczęściej otrzymuje się go z solanek i glin. Przemysłowo lit uzyskuje się poprzez wydzielanie za pomocą elektrolizy z mieszaniny chlorku litu i chlorku potasu.

Ten miękki metal jest kluczowym składnikiem akumulatorów do pojazdów elektrycznych i magazynów energii odnawialnej. Głównie jest produkowany w krajach takich jak Australia, Chile i Chiny.

W Stanach Zjednoczonych działa tylko jedna komercyjna kopalnia litu – Silver Peak w stanie Nevada, która od lat 60. XX wieku wykorzystuje stawy do odparowywania wód gruntowych i pozyskiwania litu.
Co najmniej dwie kolejne kopalnie czekają na ostateczną zgodę rządu na rozpoczęcie budowy. Jedna z nich jest w tanie produkować wystarczającą ilość litu dla 400 000 pojazdów elektrycznych rocznie przez następne 50 lat.

W 2018 roku Departament Spraw Wewnętrznych wymienił lit jako minerał krytyczny, przyspieszając proces uzyskiwania pozwoleń na otwarcie kopalni wydobywających lit. Administracja Bidena podziela to zdanie kładąc duży nacisk na to, aby produkować więcej komponentów do pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych oraz szukając miejsc gdzie można w sposób odpowiedzialny na terenie USA pozyskiwać rzadkie minerały takie jak lit.

Według danych Energy Information Administration, do 2030 roku popyt na lit może wzrosnąć o 1000%, a być może nawet więcej, jeśli więcej krajów będzie kontynuować politykę zachęcającą do wprowadzania pojazdów elektrycznych i energii odnawialnej.

Niektórzy szacują, że rynek akumulatorów litowo-jonowych będzie wart ponad 100 miliardów dolarów do 2027 roku. A to sprawia, że lit – a konkretnie węglan litu, przemysłowy środek chemiczny wytwarzany z litu do produkcji baterii – jest bardzo cenny. Newada posiada miliony ton tego metalu.

W Newadzie już znajduje się jedna z największych na świecie fabrykę akumulatorów litowo-jonowych. Jeśli kolejne kopalnie litu otrzymają zezwolenie na wydobywanie tego minerału oraz dodatkowym zakładom przetwórczym litu stan ten już niebawem może stać się światową potęgą litu.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię