Jak uzyskać odpust zupełny za zmarłych?

Wszyscy popełniamy błędy w różnych dziedzinach życia. Jest to oczywiste i naturalne. Są jednak okoliczności, w których błąd staje się grzechem. Tak się dzieje w wypadku przekroczenia przykazań bożych lub kościelnych, a z grzech, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, czeka nas kara.

Może to być kara czyśćca lub w przypadkach skrajnych, nawet kara wiecznego potępienia. Oczywiście mamy szansę poprawy i uniknięcia czyśćcowych męczrni jeszcze za życia doczesnego. Ale co się stanie, gdy nie zdążymy dokonać pokuty? Okazuje się, że nie jesteśmy bez szans.

Świętych obcowanie

Jednym ze sformułowań zawartych w Credo jest oświadczenie wiary w świętych obcowanie. Otóż Kościół Katolicki znajduje się w trzech stanach jednocześnie i tworzą go osoby, które tu, na Ziemi starają się o zbawienie, dusze osób zmarłych, które przebywają w czyśćcu, odbywając pokutę za grzechy popełnione za życia ziemskiego i dusze osób zbawionych, które już się znajdują w niebie. Świętych obcowanie to jest wzajemna łączność tych trzech grup.

Kościół pielgrzymujący tu na Ziemi zwraca się za pośrednictwem modlitwy do świętych w niebie z prośbą o wstawiennictwo, spełnienie próśb i stara się brać z nich przykład. Szczególne znaczenie ma modlitwa o zbawienie dla zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Jedną z form takiej modlitwy jest uzyskanie odpustu zupełnego.

Odpust zupełny

Odpust jest to darowanie przez Boga doczesnej kary za grzechy. Darowanie winy spowodowanej grzechem nie jest jednak równoznaczne z darowaniem kary doczesnej lub czyśćcowej. To przynosi nam dopiero odpust. Odpust może być zupełny powodujący anulowanie całej kary za grzechy lub cząstkowy skutkujący jej zmniejszeniem.

Uzyskanie odpustu zupełnego

Odpust zupełny może być ofiarowany z jakąkolwiek osobę zmarłą lub za samego siebie. Otrzymanie odpustu wiąże się ze spełnieniem kilku warunków:

  • intencja otrzymanie odpustu musi być szczera
  • należy być w stanie łaski uświęcającej
  • wyrzec się przywiązania do grzechu
  • przystąpić w tym dniu do Konunii Świętej
  • odmówić „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga Ojca” i pomodlić się w intencji Ojca Świętego.

Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać za odwiedzanie cmentarza od 1 do 8 listopada oraz kościoła lub kaplicy w Dzień Zaduszny.

Ks. Bartosz Pikul: święci nie byli idealni

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię