Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Według zapisów Kodeksu Pracy, każdej osobie zatrudnionej przysługuje urlop. Jednak nie zawsze łatwo jest go dostać, szczególnie w najbardziej popularnych terminach.

Zdarzają się również odwołania z urlopów.  Co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy osobom pozostającym w stosunku pracy przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego wypoczynku od wykonywanej pracy. Dla pracownika zatrudnionego poniżej 10 lat jest to 20 dni w ciągu roku, a po przekroczeniu tej granicy, 26 dni.

Niestety polskie prawo pracy przewiduje możliwość odmowy udzielenia urlopu w określonym terminie, nawet jeżeli wcześniej był on zarezerwowany. Może się tak stać w sytuacji, w  której sytuacja  zakładzie pracy będzie wymagała obecności pracowników.  Pracodawca może odmówić urlopu też w sytuacji, w której prośba o jego udzielenie będzie nagła lub zmieniana data planowanego wypoczynku.

Jednak w prawodawstwie istnieje pojęcie urlopu na żądanie.  Jednak, o ile nie zostanie zgłoszony w przepisowym terminie, tu również można otrzymać odmowę.  Pracodawca ma też możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Jednak to może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mówi o tym artykuł 167 § 1 kodeksu Pracy.

 

Pracownicy odwoływani z urlopów, czy ci, którym przepadły wpłacone na nie zaliczki mogą jednak być spokojni o zwrot kosztów. Praco nakłada obowiązek ich pokrycia na pracodawcę.

Jednak nie tylko z odwoływaniem, czy brakiem udzielenia zgody na urlop borykają się polscy pracownicy. Niektórzy, którzy mają zaległe dni urlopu, mogą zostać wysłani na niego przymusowo. W razie odmowy pracodawca może takiego, nadmiernie gorliwego podwładnego, potraktować karą podatkową.

 

Warto, zatem zadbać o wcześniejsze zaplanowanie wypoczynku i zgłosić termin odpowiednio wcześniej, licząc, że wszystko przebiegnie bezkolizyjnie i wakacje się udadzą.

Najbardziej poszukiwane umiejętności miękkie w CV

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię