30 dekretów Prezydenta Bidena w trzy dni

Joe Biden

Największą liczbę dekretów prezydenckich podpisał Franklin D. Roosevelt – 3 734 . Joe Biden w pierwszych dniach podpisał ich aż 30. Czy jest szansa, że nowo-panujący prezydent pobije 75-letni rekord Roosevelta?

Koronawirus – Maski

Joe Biden podpisał dwa dekrety dotyczące noszenia masek.

„Wymóg noszenia masek przez 100 dni „. Dekret ten nakłada wymóg noszenia masek i zachowania dystansu społecznego od wszystkich podwykonawców/pracowników/kontraktorów rządowych w budynkach federalnych, na terenach federalnych oraz zachęca władze stanowe i lokalne do wprowadzenia tego samego prawa.

Drugi dekret wymaga noszenia masek na lotniskach i w niektórych środkach transportu, w tym w pociągach, samolotach, statkach i autobusach międzymiastowych.

Koronawirus – Testy

Osoby przybywające z zagranicy muszą przedstawić dowód negatywnego wyniku testu Covid-19 przed przyjazdem do USA.

Koronawirus – Covid-19 Health Equity Task Force

Utworzenie grupy zadaniowej Covid-19 Health Equity, która będzie miała na celu zapewnienie sprawiedliwej „reakcji na pandemię i odbudowę po pandemii”.

Koronawirus – Przywództwo Ameryki

Dyrektywa prezydencka mająca na celu przywrócenie przywództwa Ameryki w walce z pandemią – wspieranie międzynarodowych wysiłków w zakresie reagowania na pandemię, promowanie odporności na przyszłe zagrożenia i promowanie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego oraz globalnej agendy bezpieczeństwa zdrowotnego.

Koronawirus – Cara ds. COVID-19

Biden tworzy nowe stanowisko – Koordynatora (Cara) Reagowania Covid-19, podlegającego bezpośrednio prezydentowi i zarządzającego wysiłkami w zakresie produkcji i dystrybucji szczepionek i sprzętu medycznego.

Koronawirus – Testy/szczepionki

Joe Biden podpisał dekret o przyspieszonej produkcji i dostawie materiałów do szczepień, testów i sprzętu ochrony osobistej.

Koronawirus – FEMA

Biden podpisał dwa dekrety dotyczące działań FEMA.

Pierwszy nakazuje FEMA rozszerzenie zwrotu kosztów dla poszczególnych Stanów. Mają one w pełni pokryć koszty personelu Gwardii Narodowej i zaopatrzenia awaryjnego.

Drugi kieruje FEMA do tworzenia wspieranych przez rząd federalny lokalnych centrów szczepień.

Koronawirus – Pandemic Testing Board

Ustanawia Pandemic Testing Board, aby rozszerzyć możliwości testowania koronawirusa w USA.

Koronawirus – Terapia

Ustanawia program przedkliniczny w celu przyspieszenia rozwoju terapii w odpowiedzi na zagrożenia pandemią.

Koronawirus – Analiza danych

Kolejny dekret dotyczący COVID-19 usprawnia i rozszerza kolekcjonowanie, udostępnianie i analizę danych dotyczących koronawirusa w kraju.

Koronawirus – Szkolnictwo

Nakazuje Departamentowi Edukacji i HHS udzielenie wskazówek dotyczących bezpiecznego ponownego otwierania szkół, placówek opieki nad dziećmi i instytucji szkolnictwa wyższego.

Koronawirus – OSHA

Wzywa Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do wydania jasnych wytycznych dotyczących Covid-19, podjęcia decyzji o ustanowieniu tymczasowych standardów awaryjnych i nakazuje OSHA egzekwowanie wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

WHO – Członkostwo

Odwołuje dekret prezydenta Trumpa o wystąpieniu ze Światowej Organizacji Zdrowia. USA pozostają członkiem WHO, a dr Anthony Fauci zostaje szefem delegacji do WHO.

Gospodarka – Food Stamps

Rozrzesza pomoc żywnościową dla dodatkowych 12 milionów osób.

Gospodarka – Moratoria

Jeden z pierwszych dekretów dotyczących gospodarki przedłuża obowiązujące ogólnokrajowe moratorium na eksmisje i foreclosures do co najmniej 31 marca.

Gospodarka – Pożyczki

Przedłuża istniejącą przerwę w spłacie pożyczek studenckich i odsetek dla Amerykanów z federalnymi pożyczkami studenckimi do co najmniej 30 września.

Środowisko – Paris Climate Agreement

Stany Zjednoczony wyszły z porozumienia klimatycznego w listopadzie 2020. Biden odwrócił tą decyzję ponownie dołącza do porozumienia klimatycznego z Paryża. USA wznowi członkostwo traktu w ciągu 30 dni.

Środowisko – Keystone XL

Kolejny dekret anulujący prawo wprowadzone przez poprzednią administrację. Biden unieważnił zgodę budowy rurociągu Keystone XL. Przewidywano, że budowa rurociągu stworzy nawet do 42 tysięcy miejsc pracy. W tym samym dekrecie nakazał agencjom rządowym przegląd i cofnięcia ponad 100 dodatkowych działań Trumpa dotyczących środowiska.

Prawo – Równość rasowa

Biden rozwiązał tzw. Komisję 1776 Trumpa. Komisja 1776 była komitetem doradczym utworzonym we wrześniu 2020 roku przez poprzednią administrację. Miała na celu szerzenie edukacji patriotycznej.

Zatrudnienie – Równość seksualna

Nowy dekret zapobiega dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Spis ludności – 2020

Odwraca decyzję prezydenta Trumpa mówiącą, że „nieudokumentowani” imigranci nie mogą być wliczeni w spis ludności. Dane ze spisu ludności używane są do wyznaczenia podziału w głosach wyborczych każdego stanu i 435 miejsc w Izbie Reprezentantów.

Imigracja – DACA

Biden podpisał prezydenckie memorandum nakazujące Sekretarzowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego w porozumieniu z prokuratorem generalnym podjęcie działań podtrzymujących program DACA. Proponowane ustawodawstwo imigracyjne Bidena będzie również zawierało bezpośrednią drogę do uzyskania obywatelstwa dla beneficjentów programu.

Imigracja – Kraje muzułmanskie

Nowy dekret Bidena kończy zakaz wjazdu do USA osób z krajów muzułmańskich. Pierwotny zakaz dotyczył uchodźców z Syrii, Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu.

Imigracja – ICE

Biden cofnął zezwolenia na aresztowania w celu egzekwowania prawa imigracyjnego i celnego. Nowa administracja stwierdziła, że „ustali zasady egzekwowania prawa imigracyjnego, które najlepiej chronią Amerykanów i są zgodne z nasze wartości i priorytety”.

Granice – Mur

Biden wstrzymuje budowę muru granicznego poprzez zakończenie krajowej deklaracji awaryjnej użytej do jej sfinansowania.

Imigracja – Deportacje

Biden podpisał memorandum prezydenckie – Deferred Enforced Departure, odraczające deportacje Liberyjczyków do 30 czerwca 2022 roku.

Etyka – Przyrzeczenie etyczne

Wymaga od pracowników władz wykonawczych podpisania przyrzeczenia etycznego zakazującego im działania w interesie osobistym i wymagającego od nich utrzymania niezależności.

Regulacje – Zarządzenia wykonawcze

Nakaz uchylający „zarządzenia wykonawcze procesu regulacyjnego” wydane przez administrację Trumpa. Nakazuje dyrektorowi OMB opracowanie zaleceń dotyczących modernizacji przeglądu regulacyjnego i cofa proces zatwierdzania regulacji przez prezydenta Trumpa.

ZJ/ZSS

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię