Kiedy upada bank – wszystko co musisz wiedzieć na temat swoich depozytów

bank

Przy otwieraniu konta bankowego nikt z nas nie myśli, że wybrany przez nas bank upadnie, a zdeponowane oszczędności mogą się rozpłynąć jak bańka mydlana.

Niestety upadłość banku jest możliwa, a co się stanie z naszymi oszczędnościami w dużej mierze zależy od tego, czy wybrana przez nas instytucja finansowa jest ubezpieczona.

Co robić kiedy upada bank?

Oto z czym się wiąże upadłość banku oraz jak wygląda sytuacja depozytów i innych oszczędności według strony internetowej FDIC:

Z czym się wiąże upadłość banku?

Upadłość banku to zamknięcie banku przez federalną lub stanową agencję nadzoru bankowego. Bank jest zamykany, gdy nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec deponentów i innych osób. Gdy bank upada i jest ubezpieczony, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) pokrywa ubezpieczoną część salda deponenta, w tym pieniądze na rachunkach rynku pieniężnego.

Co oznacza termin ubezpieczony?

Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) jest niezależną agencją rządu Stanów Zjednoczonych, która chroni cię przed utratą depozytu w przypadku bankructwa banku lub instytucji oszczędnościowej i jest ubezpieczona przez FDIC. Termin „ubezpieczony bank” oznacza bank ubezpieczony przez FDIC, w tym banki zarejestrowane przez rząd federalny, jak również większość banków zarejestrowanych przez rządy stanowe. Ubezpieczony bank musi wyświetlać oficjalny znak FDIC w każdym okienku kasowym.

Czy wszystkie banki są FDIC ubezpieczone?

Nie wszystkie instytucje bankowe są ubezpieczone przez FDIC. Wejdź na stronę https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/bankfind, aby sprawdzić czy twój bank jest FDIC ubezpieczony.

Jaka jest rola FDIC w upadłości banku?

W przypadku upadłości banku FDIC działa na dwa sposoby. Po pierwsze, jako ubezpieczyciel depozytów banku, FDIC płaci ubezpieczenie deponentom do wysokości limitu ubezpieczenia. Po drugie, FDIC, jako „Odbiorca” upadłego banku, przyjmuje na siebie zadanie sprzedaży/odbioru aktywów upadłego banku i uregulowania jego długów, w tym roszczeń dotyczących depozytów przekraczających limit ubezpieczenia.

Jaki jest cel ubezpieczenia depozytów FDIC?

FDIC chroni środki deponentów w przypadku niepowodzenia finansowego ich banku lub instytucji oszczędnościowej. Ubezpieczenie depozytów FDIC obejmuje saldo konta każdego deponenta, dolar za dolar, do limitu ubezpieczenia, w tym kwotę główną i wszelkie naliczone odsetki do dnia zamknięcia ubezpieczonego banku.

Jaka jest kwota ubezpieczenia FDIC?

Standardowa kwota ubezpieczenia wynosi 250 000 USD na deponenta, na ubezpieczony bank, dla każdej kategorii własności. Obejmuje to kwotę główną i naliczone odsetki i dotyczy wszystkich deponentów ubezpieczonego banku.

bank atm

Lokaty w oddzielnych oddziałach ubezpieczonego banku nie są osobno ubezpieczone. Lokaty w jednym ubezpieczonym banku są ubezpieczone oddzielnie od depozytów w innym ubezpieczonym banku.

Depozyty utrzymywane w różnych kategoriach własności prawnej w tym samym banku mogą być ubezpieczone oddzielnie. Dlatego możliwe jest posiadanie depozytów przekraczających 250 000 USD w jednym ubezpieczonym banku i nadal pełne ubezpieczenie.

Kogo ubezpiecza FDIC?

Każda osoba lub podmiot może mieć ubezpieczenie FDIC na depozycie. Deponent nie musi być obywatelem ani nawet rezydentem Stanów Zjednoczonych. Ubezpieczenie FDIC chroni tylko deponentów, chociaż niektórzy deponenci mogą być również wierzycielami lub akcjonariuszami ubezpieczonego banku.

Co obejmuje ubezpieczenie depozytów FDIC?

Ubezpieczenie FDIC obejmuje depozyty otrzymane w ubezpieczonym banku. Rodzaje produktów depozytowych obejmują konta czekowe, NOW i oszczędnościowe, rachunki depozytowe rynku pieniężnego (MMDA) oraz depozyty terminowe, takie jak certyfikaty depozytowe (CD).

Jakie jest źródło finansowania wykorzystywane przez FDIC do wypłaty ubezpieczonych deponentów upadłego banku?

Fundusz ubezpieczenia depozytów FDIC składa się ze składek już zapłaconych przez ubezpieczone banki i dochodów z odsetek od portfela inwestycyjnego amerykańskich papierów skarbowych. Nie wchodzą w grę żadne dochody z podatków federalnych ani stanowych.

W jaki sposób dostanę powiadomienie o zamknięciu mojego banku?

FDIC powiadamia każdego deponenta na piśmie, korzystając z adresu deponenta zarejestrowanego w banku. To powiadomienie jest wysyłane pocztą natychmiast po zamknięciu banku.

Co jest najczęstszą przyczyną upadłości banku?

Najczęstszą przyczyną upadłości banku jest spadek wartości aktywów banku poniżej wartości rynkowej pasywów banku, które są zobowiązaniami banku wobec wierzycieli i deponentów.

Co się dzieje, gdy bank upada?

Kiedy bank upada, może próbować pożyczyć pieniądze od innych wypłacalnych banków, aby spłacić swoich deponentów. Jeśli upadający bank nie może zapłacić swoim deponentom, może dojść do paniki bankowej, w której deponenci napadają na bank, próbując odzyskać swoje pieniądze. Może to pogorszyć sytuację upadającego banku, zmniejszając jego płynne aktywa, gdy deponenci wycofują gotówkę.

Co powinno się zrobić w przypadku posiadania większych oszczędności niż 250 000 USD?

Jeśli chcesz zdeponować więcej środków, najlepiej jest otworzyć inne konto w innym banku, aby otrzymać ochronę FDIC do wysokości 250 000 USD.

Jak wygląda ubezpieczenie?

 • Pojedyncze konto – 250 000 USD na właściciela.
 • Niektóre konta emerytalne – 250 000 USD na właściciela.
 • Konto wspólne – 250 000 USD na współwłaściciela.
 • Odwołalny Trust – właściciel jest ubezpieczony na kwotę 250 000 USD na beneficjenta.
 • Nieodwołalny fundusz powierniczy – 250 000 USD na fundusz powierniczy; dodatkowe ubezpieczenie jest dostępne na określonych warunkach.
 • Program świadczeń pracowniczych – 250 000 USD na niewarunkowe udziały uczestników.
 • Konto korporacyjne, partnerskie lub stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej – 250 000 USD na podmiot.
 • Konto rządowe – 250 000 USD na powiernika.

 

Co nie jest ubezpieczone przez FDIC?

Istnieje wiele produktów inwestycyjnych, które nie są ubezpieczone przez FDIC, nawet jeśli zostały zakupione w ubezpieczonym banku. Obejmują one:

 • Stock investments – Inwestycje giełdowe
 • Bond investments – Inwestycje w obligacje
 • Mutual funds – Fundusze inwestycyjne
 • Crypto Assets – Aktywa krypto
 • Life insurance policies – Polisy ubezpieczenia na życie
 • Annuities
 • Municipal securities – Miejskie papiery wartościowe
 • Safe deposit boxes or their contents – Sejfy depozytowe i ich zawartość
 • S. Treasury bills, bonds or notes – Amerykańskie bony, obligacje.

Czy FDIC ubezpiecza depozyty w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych?

FDIC nie ubezpiecza zwykłych akcji i rachunków bieżących akcji prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. National Credit Union Share Insurance Fund, prowadzony przez National Credit Union Administration (NCUA), ubezpiecza konta unii kredytowych.

 

Jak finansowo przygotować się do recesji?

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię