Koszty porodu w USA jednymi z najwyższych na świecie

koszty porodu w usa

Opieka medyczna podczas ciąży oraz poród w USA nie należy do tanich. Jedynym krajem na świecie przewyższającym koszty porodu w USA jest Japonia.

Badania Kaiser Family Foundation (KFF) wykazały, że średni koszt urodzenia dziecka w USA wynosi 18 865 USD.

W tej kwocie mieści się opieka zdrowotna związana z ciążą, porodem i opieką poporodową. Opieka poporodowa standardowo obejmuje około trzech lat po urodzeniu dziecka.

Kto pokrywa koszty porodu w USA?

Kobiety w ciąży posiadające ubezpieczenie zdrowotne z kwoty 18 865 USD z reguły muszą pokryć z własnej kieszeni około 3 000 USD. Koszty te nie obejmują wydatków związanych z płatnościami na same składki na ubezpieczenie zdrowotne ani dodatkowych wydatków poniesionych przez dostawców spoza sieci lub procedury i usługi niemedyczne.

Przedstawiciele KFF zbadali również jak różni się cena porodu w zależności od jego rodzaju. Zebrane dane pokazują, że ceny porodu pochwowego dramatycznie różnią się od cesarskiego porodu.

Procedura Średni koszt
Pochwowy poród 14 768 USD
Cesarski poród 26 280 USD

 

Przy kwocie 14 768 USD, udział własny wynosi 2655 USD, a przy porodzie cesarskim około 3200 USD. Wyższe koszty związane z porodem cesarskim związane są nie tylko z porodem, ale również opieką zdrowotną przed i po porodową.

koszty porodu

Dekadę temu średni koszt opieki zdrowotnej kobiety w ciąży wynosił 12 770 USD.

Prawie 99% urodzeń w USA odbywa się w szpitalach. Firmy ubezpieczeniowe oferujące plany zdrowotne muszą pokrywać koszty opieki położniczej i porodu. Jest to jeden z 10 podstawowych świadczeń zdrowotnych wymaganych przez ustawę o przystępnej cenie – Affordable Care Act.

Porody domowe kosztują dużo mniej niż te odbywające się w szpitalach.

Kobiety rodzące w domu zazwyczaj otrzymują opiekę prenatalną na podobnym poziomie, jak osoby rodzące w szpitalu. Panie decydujące się na poród domowy z reguły współpracują z położną – midwife i doulą, która zapewnia wsparcie fizyczne i emocjonalne przed, w trakcie i po porodzie.

Opłaty za serwis douli i położnych różnią się znacznie w zależności od położenia geograficznego i świadczonych usług.

Ceny za usługi douli wahają się od 1000 do 3000 USD, a położnych nawet powyżej 5000 USD. Ich serwisy nie pokrywają badań lekarskich i niezbędnych regularnych wizyt ginekologicznych.

Strona Fair Health Consumer podaje, że kobiety nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego zapłacą z własnej kieszeni za opiekę około ciążową i poród od 12 380 USD do 24 666 USD w zależności od miejsca zamieszkania.

ZJ

Jak radzić sobie z uzależnieniem od mediów

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię