13 stanów, które opodatkowują świadczenia emerytalne w USA

Jeśli marzysz o emeryturze wolnej od podatku, nie przeprowadzaj się do jednego z poniższych stanów. W nich twoje świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych podlegają opodatkowaniu stanowemu.

1. Kolorado

W przypadku beneficjentów w wieku poniżej 65 lat można wyłączyć do 20 000 USD świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wraz z innymi dochodami z emerytury. Osoby powyżej 65 roku życia mogą wykluczyć świadczenia i inne dochody z emerytury do 24 000 USD.

2. Connecticut

Dochód z zabezpieczenia społecznego jest w pełni zwolniony dla samotnych podatników o federalnym skorygowanym dochodzie brutto poniżej 75 000 USD oraz dla podatników pozostających w związku małżeńskim, którzy wspólnie z federalnym AGI rozliczają się poniżej 100 000 USD. Podatnicy, którzy przekroczą te progi, nadal mogą odliczyć 75% podlegających opodatkowaniu federalnych świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym Connecticut. Od reszty zapłacą podatek.

3. Kansas

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego są zwolnione z podatku dochodowego dla mieszkańców, których federalny dochód brutto wynosi 75 000 USD lub mniej. W przypadku podatników z federalnym AGI powyżej 75 000 USD świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych są opodatkowane w takim samym zakresie, w jakim są opodatkowane na poziomie federalnym.

4. Minnesota

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego podlegają opodatkowaniu. Według ostatnich danych małżeństwo składające wspólne zeznanie może odliczyć do 5240 USD , osoba samotna do 4090 USD podlegających opodatkowaniu federalnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego od dochodu stanowego. Zakres stopniowego wycofywania dla samotnych i głów rodziny wynosi od 62 090 USD do 82 540 USD. W przypadku zamężnych podatników składających oddzielne zeznania, przedział stopniowego wycofywania wynosi od 39 740 do 52 840 USD.

5. Missouri

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie są opodatkowane w przypadku małżeństw o federalnym skorygowanym dochodzie brutto poniżej 100 000 USD oraz pojedynczych podatników z AGI poniżej 85 000 USD. Podatnicy, którzy przekraczają te limity dochodów, mogą kwalifikować się do częściowego zwolnienia.

6. Montana

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego podlegają opodatkowaniu. Metoda stosowana do obliczania podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego w stanie Montana jest podobna do metody stosowanej w przypadku deklaracji federalnych. Od 2024 roku świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych będą opodatkowane przez stan w takim samym zakresie, w jakim są opodatkowane na szczeblu federalnym.

7. Nebraska

W przypadku osób składających wnioski o federalnym skorygowanym dochodzie brutto w wysokości 59 100 USD lub mniej oraz innych podatników z federalnym AGI wynoszącym 44 460 USD lub mniej świadczenia nie są opodatkowane. W przypadku podatników przekraczających te progi świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych są opodatkowane w stanie Nebraska w takim samym zakresie, w jakim są opodatkowane na szczeblu federalnym.

8. Nowy Meksyk

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego są opodatkowane w takim samym zakresie, w jakim są opodatkowane na szczeblu federalnym.

9. Północna Dakota

Świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego nie są opodatkowane w przypadku osób składających wspólne zeznanie o federalnym skorygowanym dochodzie brutto w wysokości 100 000 USD lub mniej oraz innych podatników z federalnym AGI wynoszącym 50 000 USD lub mniej. W przypadku podatników przekraczających te progi świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych są opodatkowane przez Północną Dakotę w takim samym zakresie, w jakim są opodatkowane na szczeblu federalnym.

10. Rhode Island

W przypadku osób składających wnioski o federalnym skorygowanym dochodzie brutto w wysokości 106 400 USD lub mniej oraz innych podatników z federalnym AGI w wysokości 85 150 USD lub mniej nie są opodatkowane. W przypadku podatników przekraczających te progi świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych są opodatkowane przez Rhode Island w takim samym zakresie, w jakim są opodatkowane na szczeblu federalnym.

11. Utah

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wliczane do dochodu podlegającego opodatkowaniu w stanie Utah w takim samym zakresie, w jakim są opodatkowane na szczeblu federalnym. W 2021 roku jest dostępna bezzwrotna ulga podatkowa na świadczenia z ubezpieczenia społecznego, której wysokość jest obliczana w zależności od dochodów.

12. Vermont

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie są opodatkowane w przypadku osób składających wspólne składki o federalnym skorygowanym dochodzie brutto w wysokości 60 000 USD lub mniej oraz innych podatników z federalnym AGI wynoszącym 45 000 USD lub mniej. Podatnicy, którzy przekraczają te limity dochodów, mogą kwalifikować się do częściowego zwolnienia z ich świadczeń.

13. Wirginia Zachodnia

65% świadczeń z ubezpieczenia społecznego opodatkowanych przez rząd federalny jest wyłączone z dochodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku pojedynczych podatników, których federalny dochód brutto wynosi 50 000 USD lub mniej (100 000 USD lub mniej dla osób składających wspólne składki). Po 2021 roku kwalifikujący się podatnicy mogą wykluczyć wszystkie świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię