AAP wystosowała zalecenia dotyczące powrotu uczniów do szkoły

0
949

Amerykańska Akademia Pediatrii wystosowała zalecenia dotyczące powrotu uczniów do szkoły

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o powrocie dzieci do szkoły jesienią. Nowe zasady i wytyczne zmieniają się wręcz z dnia na dzień. Trudno jest przewidzieć w którym kierunku pójdzie panująca pandemia. Od tego w wielu stanach i miastach będzie zależeć sposób w jaki i czy w ogóle dzieci wrócą do szkoły jesienią.

Amerykańska Akademia Pediatryczna (AAP) wystosowała ogólne zalecenie powrotu do szkoły.
AAP uważa, że fizyczny powrót dzieci do szkoły jest bardzo ważny dla ich nie tyko edukacyjnego, ale również społecznego i emocjonalnego rozwoju. Szczególnie ma to duże znaczenie i korzyść dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Przedstawiciele AAP zwrócili również uwagę na to, że powrót do szkoły może również pomóc w zmniejszeniu nierówności rasowych i społeczno-ekonomicznych uczniów.
Jak piszą w swoim oświadczeniu ich wytyczne mają na celu wsparcie edukacji, zdrowia publicznego, lokalnego przywództwa i pediatrów współpracujących ze szkołami w stworzeniu najlepszej formy powrotu do szkoły: “Szkoły mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju dzieci i młodzieży zapewniając im naukę, umiejętności społeczne i emocjonalne, bezpieczeństwo, miarodajne odżywianie, (…) a także inne korzyści. Oprócz wspierania rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży, szkoły odgrywają kluczową rolę w walce z nierównościami rasowymi i społecznymi. W związku z tym bardzo ważne jest zastanowienie się nad zróżnicowanym wpływem SARS-CoV-2 oraz powiązaniem między zamknięciem szkół, a wpływem na różne rasy i populacje etniczne”.

APP na podstawie swoich ustaleń na temat rozwoju pandemii uważa, że wszelkie przepisy dotyczące powrotu do szkoły powinny uwzględniać następujące kluczowe zasady:

• Wytyczne i przepisy szkolne muszą być elastyczne i szybkie w reagowaniu na nowe informacje, a administratorzy muszą być gotowi dopracować do szybkiej zmiany panujących zasad jeśli nie będą one działały w odpowiedni sposób.
• Niezwykle ważne jest opracowanie strategii, która można zostać poddana przeglądowi i zostać dostosowana w zależności od poziomu przenoszenia wirusa w szkole i okolicy przy ścisłej komunikacji z władzami państwowymi i / lub lokalnymi organami zdrowia publicznego oraz z uwzględnieniem różnic między okręgami szkolnymi, w tym dzielnice miejskie, podmiejskie i wiejskie.
• Termin obowiązujących szczepień szkolnych powinny zostać utrzymany, a nie odraczany z powodu obecnej pandemii. Ponadto, chociaż szczepienia przeciw grypie nie są na ogół wymagane w celu uczęszczania do szkoły, w nadchodzącym roku akademickim należy zachęcać wszystkich uczniów do tych szczepień.
• Przed rozpoczęciem roku szkolnego administracja powinna zaplanować, w jaki sposób uczniowie uczestniczący w programach bezpłatnych i obniżonych cenowo posiłków otrzymają je w przypadku zamknięcia szkoły lub jeśli zostaną wykluczeni ze szkoły z powodu choroby lub SARS-CoV-2.
• Opracowując zasadę dotyczącą używania maseczek na twarz przez uczniów lub pracowników szkoły, okręgi szkolne i doradcy zdrowotni powinni rozważyć, czy ich stosowanie jest odpowiednie pod względem rozwoju i wykonalne oraz czy zasadę można bezpiecznie wprowadzić w życie.
• Zamiast kontroli temperatury przeprowadzanej po przybyciu do szkoły, można rozważyć metody pozwalające rodzicom na zgłaszanie kontroli temperatury wykonanej w domu.
• Rodzice powinni zostać pouczeni, że dziecko musi zostać w domu w przypadku zarejestrowanej temperatury 100,4 F lub wyższej lub objawami możliwej infekcji wirusem COVID-19.
• Polityka szkolna powinna wspierać ogólne zdrowie wszystkich dzieci, młodzieży, ich rodzin i społeczności. Zasady te powinny być przekazywane w językach innych niż angielski, aby uniknąć marginalizacji rodziców / opiekunów, którzy mają ograniczoną znajomość języka angielskiego lub w ogóle nie mówią po angielsku.
• Żadne dziecko ani młodzież nie powinny być wykluczone ze szkoły, chyba że jest to wymagane w celu przestrzegania lokalnych mandatów zdrowia publicznego.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię