Światowy Program Żywnościowy ONZ laureatem Pokojowej Nagroda Nobla

0
77

Laureatem Pokojowej Nagroda Nobla został Światowy Program Żywnościowy ONZ – ogłosił Norweski Instytut Noblowski.

W uzasadnieniu napisano, że organizacja została nagrodzona za wysiłki na rzecz zwalczania głodu i za działania na rzecz pokoju na obszarach dotkniętych konfliktami. Tegoroczną przyznano także za zapobieganie używaniu braku żywności jako broni przeciw mieszkańcom najbiedniejszych rejonów świata.

Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen podkreśliła, że Światowy Program Żywnościowy pomaga milionom ludzi, jak również przyczynia się do zacieśniania współpracy międzynarodowej na rzecz walki z głodem na całym świecie. Przyznając Pokojową Nagrodę Nobla organizacji humanitarnej powołanej do zwalczania globalnego głodu Norweski Komitet Noblowski pragnie zwrócić uwagę całego świata na miliony ludzi, którzy cierpią z powodu zagrożenia brakiem żywności. Światowy Program Żywnościowy odgrywa kluczową rolę w wielostronnej współpracy dążącej do tego, by uczynić bezpieczeństwo żywnościowe instrumentem pokoju, zaznaczyła Berit Reiss-Andersen. Dodała, że pandemia koronawirusa znacząco przyczyniła się do wzrostu liczby mieszkańców naszej planety, którzy cierpią z powodu głodu. Jednocześnie dodała, że to dzięki intensyfikacji wysiłków ze strony Światowego Programu Żywnościowego sytuacja w najbiedniejszych rejonach świata poprawia się nawet w dobie pandemii.

Nagrodzona dziś organizacja stawia sobie za cel likwidację głodu na świecie, a jej działania zmierzają obecnie ku zwiększeniu bezpieczeństwa żywnościowego w krajach cierpiących z powodu wojen czy innych kataklizmów pozbawiających mieszkańców dostępu do żywności.
Światowy Program Żywnościowy to agenda ONZ i największa organizacja humanitarna świata powołana do zwalczania globalnego głodu. Pomaga wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, szczególnie w rejonach objętych konfliktami zbrojnymi lub na obszarach klęsk żywiołowych. W ubiegłym roku organizacja udzieliła wsparcia żywnościowego ponad stu milionom ludzi w 88 krajach.

IAR

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię