9 nowych potencjalnych metod leczenia COVID-19

Zespół kierowany przez naukowców z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania zidentyfikował dziewięć potencjalnych nowych metod leczenia COVID-19, w tym trzy, które zostały już zatwierdzone przez Food and Drug Administration (FDA) do leczenia innych chorób.

Zespół przebadał tysiące istniejących leków i cząsteczek podobnych do leków pod kątem ich zdolności do hamowania replikacji koronawirusa wywołującego COVID-19, SARS-CoV-2. Testy polegały na sprawdzaniu cząsteczek pod kątem aktywności przeciwkoronawirusowej w różnych typach komórek, w tym ludzkich komórkach wyściełających drogi oddechowe, które głównie atakuje COVID-19.

Z dziewięciu leków, które zmniejszają replikację SARS-CoV-2 w komórkach oddechowych, trzy zostały już zatwierdzone przez FDA:

  • lek zapobiegający odrzucaniu przeszczepów – cyklosporyna,
  • lek przeciwnowotworowy – dakomitynib i
  • antybiotyk -salinomycyna.

Można je szybko przetestować na ochotnikach i pacjentach z COVID-19.

Naukowcy również przetestowali leki do pory sporadycznie używane w walce z COVID-19: remdesivir i hydroksychlorochinę. Eksperymenty wykazały, że lek przeciwwirusowy remdesivir, który posiada zezwolenie FDA na stosowanie w nagłych wypadkach do leczenia COVID-19, wydaje się działać przeciwko wirusowi w testach na hodowlach komórkowych w układzie oddechowym, podczas gdy hydroksychlorochina nie wykazywał tych właściwości.

Współautorka badań, dr Sara Cherry, profesor patologii i medycyny laboratoryjnej, dyrektor naukowy High-Throughput Screening (HTS) Core w Penn Medicine powiedziała, że ich „odkrycia sugerują nowe możliwości interwencji terapeutycznych przeciwko COVID-19, a także podkreślają znaczenie testowania potencjalnych leków w komórkach oddechowych”.

Ponieważ SARS-CoV-2 jest głównie wirusem układu oddechowego i uważa się, że inicjuje infekcje poprzez komórki wyściełające drogi oddechowe, naukowcy poszukiwali typu komórek oddechowych, które mogliby eksperymentalnie zakażać wirusem. Ostatecznie zidentyfikowali odpowiednią linię komórkową Calu-3, która pochodzi z ludzkich komórek wyściełających drogi oddechowe. Wykorzystali te komórki pochodzące z układu oddechowego do przetestowania związków i leków przeciwwirusowych. Badania zidentyfikowały dziewięć środków przeciwwirusowych.

Identyfikując różne zestawy leków, działających w różnych typach komórek, naukowcy odkryli również różnice w mechanizmie działania SARS-CoV-2 do uzyskania dostępu do komórek. Odkrycia sugerują, że w komórkach nerek i wątroby wirus wykorzystuje mechanizm, który może zostać zakłócony, na przykład przez hydroksychlorochinę. Jednak mechanizm w komórkach oddechowych wykorzystywany przez wirusa jest zupełnie inny, co wyjaśnia brak powodzenia hydroksychlorochiny w tych komórkach – oraz w badaniach klinicznych COVID-19.

Dziewięć środków przeciwwirusowych działających w komórkach oddechowych zawierało salinomycynę.

Są nimi między innymi:

  • antybiotyk weterynaryjny, który jest również badany jako lek przeciwnowotworowy; i
  • nhibitor enzymu kinazy dakomitynib – lek przeciwnowotworowy;
  • bemcentinib – inny inhibitor kinazy obecnie testowany pod kątem raka;
  • lek przeciwhistaminowy ebastyna i cyklosporyna, powszechnie stosowany lek immunosupresyjny.

Doktor Cherry podkreśla, że cyklosporyna jest szczególnie obiecująca, ponieważ wydaje się, że działa przeciwko SARS-CoV-2 w komórkach oddechowych i nie-oddechowych oraz poprzez dwa odrębne mechanizmy: hamowanie enzymów komórkowych zwanych cyklofilinami, które koronawirus porywa, aby się wspierać, oraz hamowanie potencjalnie śmiertelnego zapalenia w ciężkim przypadku COVID-19.
Bania kliniczne z użyciem cyklosporyny przeciwko koronawirusowi trwają.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię