8 zmian w ubezpieczeniach społecznych wchodzących w życie w tym roku

Według Social Security Administration (SSA), świadczenia z Social Security stanowią średnio około 30% całkowitych dochodów osób na emeryturze.

Oto najważniejsze zmiany w świadczeniach z ramienia ubezpieczeń socjalnych wchodzące w życie w tym roku:

1. Średnia miesięczna emerytura wzrasta

W 2022 roku beneficjenci Ubezpieczeń Społecznych otrzymają 5,9% korekty kosztów utrzymania. Oznacza to, że średnia miesięczna emerytura wzrośnie o 92 USD miesięcznie.

 

2. Wzrasta pełny wiek emerytalny

W początkowym okresie istnienia Ubezpieczeń Społecznych wiek ten wynosił dla wszystkich 65 lat. Począwszy od 2022 roku, osoby, które ukończą 62 lata lub później, osiągną pełny wiek emerytalny mając 67 lat.

3. Górny limit zarobków dla opodatkowania wzrasta

Osoby o wysokich dochodach nie są opodatkowane na ubezpieczenia społeczne od wszystkich swoich zarobków. Istnieje górna granica, powyżej której zarobki nie są opodatkowane. Limit ten wynosił 142 800 USD w 2021 roku. W tym roku limit ten wzrasta do 147 000 USD. Tak więc osoby zarabiające 147 000 USD i więcej zostaną zapłacą składkę na ubezpieczenie społeczne z pierwszych 147 000 USD.

4. Zmieniają się kryteria kwalifikacji świadczeń

Aby zakwalifikować się do pobierania świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych wystarczy zgromadzić 40 kredytów w ciągu swojego życia zawodowego. W roku można zgromadzić cztery kredytu, gdyż jeden kredyt przypada na kwartał. Liczba 40 się nie zmienia, ale zmienia się wartość każdego kredytu – z 1470 USD w 2021 roku do 1510 USD w 2022 roku. Odpowiada to minimalnemu rocznemu zarobkowi 5880 USD w 2021 roku i 6040 USD w 2022 roku.

5. Beneficjenci otrzymają wzrost wypłat

Świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych są regularnie zwiększane, aby nadążyć za inflacją. W tym roku korekta kosztów wyniesie 5,6%.

6. Ile możesz dorobić jeśli pobierasz świadczenia

Jeśli pobierasz świadczenia, ale nie jesteś jeszcze w pełnym wieku emerytalnego (i nie osiągniesz pełnego wieku emerytalnego przez cały 2022 rok), musimy odliczyć 1 USD od twoich świadczeń za każde 2 USD, które zarobisz powyżej 19 560 USD. Jeśli osiągniesz pełny wiek emerytalny w 2022 roku musisz odjąć 1 USD od swoich świadczeń za każde 3 USD, które zarobisz powyżej 51 520 USD, aż do miesiąca, w którym osiągniesz pełny wiek emerytalny.

7. Maksymalna kwota świadczeń wzrasta

W 2021 roku maksymalne świadczenia emerytalne dla osób w pełnym wieku emerytalnym wynosiły 3011 USD miesięcznie – czyli 36 132 USD rocznie. Kwota ta wzrasta do 3345 dolarów w 2022 roku, czyli 40 140 dolarów rocznie.
Dla osób zaczynających pobierać świadczenia w wieku 70 lat maksymalna miesięczna kwota wzrasta do 4194 USD.

 

8. Zwiększają się świadczenia dla pracowników niepełnosprawnych i wdowców

Emeryci nie są jedynymi beneficjentami z ramienia ubezpieczeń socjalnych. Pracownicy niepełnosprawni mogą również pobierać świadczenia, jeśli się kwalifikują. Średnie miesięczne zasiłki dla osoby niepełnosprawnej wynosiły 1282 USD w 2021 roku i wzrastają do 1358 USD w 2022 roku. W ujęciu rocznym jest to wzrost z 15 384 USD do 16 296 USD.

W 2021 roku średni miesięczny zasiłek dla wdowy lub wdowca bez dzieci wynosił 1467 USD – czyli około 17 600 USD rocznie. Ta kwota wzrasta do 1553 USD, czyli około 18 600 USD rocznie w 2022 roku.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię