Dzieki naukowcom z University of Illinois w Chicago jest nadzieja na przyszłe leczenie raka trzustki

Badania laboratoryjne prowadzone przez zespół z University of Illinois w Chicago dają nadzieję na przyszłe leczenie raka trzustki.

Naukowcy z University of Illinois w Chicago opracowali związek, który pewnego dnia może dać nadzieję na leczenie raka trzustki. Badania przedkliniczne związku eksperymentalnego pokazują, że ponad dwukrotnie zwiększa on średni czas przeżycia myszy z rakiem trzustki, a czas przeżycia wydłuża się jeszcze bardziej w połączeniu z immunoterapią.

Badanie prowadzone przez Ajaya Ranę, profesora chirurgii w UIC College of Medicine i członka University of Illinois Cancer Center, opisuje eksperymenty i sposób działania związku o nazwie XP-524.

 

XP-524 zmienia dwa białka zaangażowane w tworzenie kilku typów nowotworów — bromodomenę i motyw pozakońcowy (BET) oraz acetylotransferazę histonową EP300/CBP (EP300). Związek blokuje te białka, co pomaga w reaktywacji odpowiedzi immunologicznej na najczęstszy rodzaj raka trzustki, gruczolakorak przewodowy trzustki.

W badaniu naukowcy odkryli, że XP-524 uwrażliwia również guzy trzustki na immunoterapię punktów kontrolnych, specyficzny rodzaj terapii immunologicznej, który pomaga organizmowi rozpoznawać i zwalczać komórki rakowe.

„Oprócz wydłużenia przeżycia w modelach laboratoryjnych choroby, stwierdziliśmy również, że XP-524 aktywował odpowiedź immunologiczną, a w połączeniu z przeciwciałem anty-PD1 ponad dwukrotnie zwiększył medianę czasu przeżycia w modelach mysich. Może to być użyteczna strategia uwrażliwiania guzów trzustki na hamowanie immunologicznego punktu kontrolnego”, twierdzi profesor Rana.

Obecnie nie ma skutecznych metod leczenia raka trzustki. Choroba, która jest oporna na chemioterapię, radioterapię i immunoterapię, ma niski pięcioletni wskaźnik przeżycia — 11% dla wszystkich stadiów łącznie i mniej niż 5% dla raka, który się rozprzestrzenił. W badaniach wydaje się, że XP-524 przeprogramowuje guz trzustki, aby przedłużyć przeżycie.

20 naturalnych sposobów na ból głowy

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię