Czasami warto jest być nieugodowym i kwestionować status quo

Najczęściej wymienianymi cechami prowadzącymi do sukcesu są sumienność i pracowitość. Najczęściej wymienianą cechu osobowości ujemnie związana z sukcesem jest ugodowość.

George Bernard Shaw, pisarz i dramaturg zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie literatury powiedział: „Rozsądny człowiek dostosowuje się do świata, ten nierozsądny upiera się przy dostosowywaniu świata do siebie. Dlatego cały postęp zależy od nierozsądnego człowieka” .

Oto 6 zachowań człowieka nieugodowego, czy jesteś jednym z nich?

 

1. Nie potrzebuje aprobaty innych, aby robić to, co uważa za słuszne

Bez względu na to, co inni myślą o tobie lub mówią o tobie; bez względu na to, jak bardzo starają się cię zniechęcić lub stawiać bariery na drodze do osiągnięcia twoich celów, kiedy jesteś nieprzyjemny, po prostu nie przejmujesz się tym, a twoja obojętność jest niezwykle wzmacniająca i potężna. Tam, gdzie większość ludzi weźmie pod uwagę opinie i wpływy innych, ty nadal podejmujesz kroki w kierunku osiągnięcia swoich celów.

2. Ma postawę „ja mogę”

Jesteś bardzo zdeterminowaną osobą i kiedy już coś postanowisz, to trudno cię powstrzymać. Nawet gdy inni próbują cię zniechęcić lub szanse są przeciwko tobie, pozostajesz skupiony na swojej pasji i celu końcowym. Podejmujesz kroki, aby osiągnąć pożądany rezultat.

3. Jest gotów podjąć ryzyko

Kiedy jesteś przygotowany do pójścia własną drogą, robisz to wiedząc, że mogą wystąpić niepożądane reakcje czasami nawet takie, które zagrażają Twojemu bezpieczeństwu lub życiu. Bycie nie ugodowym jest zachowaniem ryzykownym, ponieważ możesz narazić na szwank swoje źródła utrzymania, relacje i czasami własne zdrowie fizyczne i psychiczne. To ciężka praca, aby skupić się na osiągnięciu czegoś, co pociąga za sobą tak wiele przeszkód i takie szyderstwa. Jednak to, co trzyma cię w ruchu, to świadomość, że nagrody znacznie przewyższają niebezpieczeństwa, a walka jest tego warta.

4. Porażka nie odstrasza wręcz napędza determinację

Twoja determinacja jest podsycana przez sprzeciw, a nie ujarzmiana. Stawianie czoła niepowodzeniom i rozczarowaniu nie jest ci obce. A porażka wyzwaniem.

5. Nie boi się ciężkiej pracy

Ciężka praca i dążenie do wniesienia wkładu to wspólna cecha ludzi, których większość uważa za nieugodowych. Kwestionowanie i konfrontacja nie oznaczają bycie negatywnym lub złośliwym. To dążenie do lepszego i większego jutra. To tworzenie nowego świata.

6. Ma aktywną wyobraźnię

Kiedy masz żywą i aktywną wyobraźnię, myślisz o rzeczach, których inni nie widzą. Twoje przemyślenia, mogą nie być popularne ani konwencjonalne, ale mogą pomóc ci osiągnąć sukces, pozwalając na perspektywę, która wykracza poza przyziemność. Twoja idea może nie zostać zrozumiana od razu, ale zostanie doceniony z perspektywy czasu.

Cztery rodzaje minimalizmu

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię