Andrzej Duda skierował list do prezydenta Joe Bidena

Prezydent Andrzej Duda napisał list w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Zaapelował o to, by Rada Bezpieczeństwa ONZ zajęła się sprawy naruszania praw człowieka przez białoruskie władze.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że treść listu była uzgodniona wczoraj w rozmowie z prezydent Estonii, bo ten kraj jest obecnie niestałym członkiem Rady.

Prezydent Andrzej Duda wyraził wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie amerykańskiej administracji w działania na rzecz przestrzegania praw człowieka na Białorusi. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach sytuacja u naszego wschodniego sąsiada znacząco się pogorszyła, a żądania przestrzegania podstawowych praw człowieka wyrażone przez społeczeństwo białoruskie spotkały się z represjami ze strony władz.

 

„Miało to poważny wpływ również na polską mniejszość na Białorusi. Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków – organizacji działającej na rzecz pokojowego kultywowania polskich tradycji – została aresztowana i osadzona w więzieniu. W areszcie przetrzymywany jest również Andrzej Poczobut, znany polsko-białoruski dziennikarz” – napisał prezydent Andrzej Duda.

Wspomniał również o zatrzymaniach kierowniczek polskich szkół podkreślając, że zatrzymania te mają podłoże polityczne. Prezydent zaznaczył, że Białoruś – jako kraj członkowski ONZ – ma obowiązek przestrzegania międzynarodowych standardów, które zakazują dyskryminacji i prześladowania mniejszości narodowych. Przypomniał również, że Białoruś należy do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która zobowiązuje kraje członkowskie do przestrzegania praw mniejszości narodowych.

„Ostatnie zatrzymania i represje to część szeroko zakrojonej akcji skierowanej nie tylko przeciw polskiej mniejszości na Białorusi, ale również całemu społeczeństwu białoruskiemu. Polska uważa, że konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu przestrzeganie zasad wolności osobistej, demokracji i praw człowieka. Jak pokazuje historia, brak działań w takich przypadkach może prowadzić do dalszego pogorszenia sytuacji” – czytamy w liście do prezydenta Bidena.

Dziś prezydent Andrzej Duda w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi kontaktował się też z przedstawicielami Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

IAR

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię