Smartwatch może śledzić postępy choroby Parkinsona

Zespół inżynierów z Apple Inc. współpracujący z badaczami z kilku instytucji medycznych w USA odkrył, że smartwatche mogą stanowić cenne źródło pomocy w śledzeniu postępu choroby Parkinsona u wcześniej zdiagnozowanych pacjentów.

Sposób w jaki smartwatch jest zaprojektowany pozwala na ciągłe rejestrowanie zmian ruchu i drżenia. Czujniki wbudowane w smartwatchach mogą pomóc lekarzom nie tylko monitorować aktywność ruchową i wskaźniki fizjologiczne, ale również mogą być przydatne do zdalnego monitorowania pacjenta.

 

Inżynierowie opracowali ambulatoryjny system monitorowania oparty na smartwatchu do śledzenia dyskinez i drżenia spoczynkowego u pacjentów z chorobą Parkinsona. Naukowcy przeprowadzili wstępne badania na grupie 118 ochotników. Drżenie i dyskinezy wykryte przez smartwatch pasowały do ocen pacjentów zgłaszanych przez klinicystów podczas wizyt w przychodni.

Wyniki były tak bardzo pozytywne, że badacze i inżynierowie zdecydowali się na przeprowadzenie kolejnego badania. Tym razem z uczestnictwem 225 pacjentów z chorobą Parkinsona. Pacjenci nosili smartwatche ze specjalną aplikacją przez okres sześciu miesięcy. W drugim badaniu, naukowcy odkryli, że smartwatche były nawet w stanie wykryć niektóre objawy pominięte przez ich opiekunów. Wyniki sugerują, że smartwatch i aplikacja mogą być używane jako narzędzie pomagające lekarzom w dostosowaniu dawek leków do objawów w miarę postępu choroby.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię