Strategia dot. bezpieczeństwa jądrowego Polski

Rząd przyjął projekt uchwały w sprawie strategii i polityki rozwoju bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej. To pierwszy tego typu jednolity dokument rządowy, a obowiązek jego opracowania wynika z przyjętej w 2019 roku ustawy Prawo atomowe.

Rzecznik ministerstwa klimatu i środowiska Aleksander Brzózka powiedział Polskiemu Radiu, że celem strategii rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest między innymi rozwój systemu monitoringu radiacyjnego w Polsce. „Przede wszystkim mówimy o zasadzie prymatu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej nad innymi aspektami działalności – ekonomicznej, politycznej czy społeczno-gospodarczej. Tutaj podstawowym celem jest ochrona ludzi i środowiska naturalnego przed ewentualnymi, szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego” – tłumaczył rzecznik resortu klimatu i środowiska.

 

Jak poinformowano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, w ciągu 6 ostatnich lat Państwowa Agencja Atomistyki, która zarządza monitoringiem radiacyjnym, zakupiła 33 nowoczesne stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, w tym wzdłuż wschodniej granicy kraju. 26 urządzeń posadowiono w nowych lokalizacjach.

Aleksander Brzózka dodał, że przyjęty dokument ma przyczynić się również do zwiększenia świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa jądrowego, także w kontekście przygotowywanej budowy elektrowni atomowej w Polsce. „Bo jeżeli mówimy o budowie tych pierwszych reaktorów jądrowych, to tutaj z roku na rok mamy coraz większe poparcie społeczne. Ostatnie badania realizowane przez ministerstwo klimatu i środowiska z zeszłego roku mówią o poparciu 74 procent Polaków co do budowy reaktorów jądrowych w naszym kraju. W miejscowościach branych pod uwagę, jeżeli chodzi o budowę tych elektrowni, to tam poparcie przekracza nawet 80 procent” – powiedział rzecznik resortu. Jak podkreślił, elektrownie jądrowe zapewniają czystą i bezpieczną energię, a w miejscach usytuowania takich obiektów pojawiają się nowe miejsca pracy.

W połowie marca szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa zadeklarowała, że budowa polskiej elektrowni atomowej powinna zostać zdecydowanie przyspieszona. Według aktualnych założeń rządu, pierwszy blok elektrowni jądrowej ma zostać uruchomiony w 2033 roku. Preferowanym miejscem inwestycji jest gmina Choczewo w województwie pomorskim.

Posłuchaj podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię