Zmiany w Medicaid i przydziałach SNAP w Illinois

Zmiany w Medicaid i przydziałach SNAP w Illinois

Medicaid

Począwszy od maja tego roku w stanie Illinois wejdą w życie zmiany w pobieraniu ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Medicaid.

Zmiany są konsekwencją wygaśnięcia federalne zabezpieczenia wprowadzone podczas pandemii zanikają. Rząd federalny szacuje, że około 17% osób korzystających z Medicaid może utracić ubezpieczenie. Oznacza to, że 700 000 osób w Illinois już od lipca może nie mieć ubezpieczenia.

 

Zasada przyznawania Medicaid powraca do wytycznych obowiązujących przed pandemia. Każda osoba pobierająca Medicaid będzie musiała odnawiać formularz kwalifikacyjny. Odnowienia dla wszystkich klientów Medicaid będą wymagane w sposób ciągły przez cały rok. Klienci, którzy nie odnowią formularza lub przestaną się kwalifikować, stracą ubezpieczenie Medicaid miesiąc po terminie.

Pierwsze zawiadomienia o odnowieniu Medicaid zaczną napływać na początku maja do osób, których odnowienie przypada do 1 czerwca. Urzędnicy stanowi uczulają jednak, aby każda osoba zarejestrowana w Medicaid nie czekała na powiadomienie i jak najszybciej wypełniła formularz odnowienia. Odnowienia formularza można dokonać przez telefon – 1-800-843-6154  lub online – https://abe.illinois.gov/abe/access/accessController?id=0.11515716149672306.

Więcej informacji na temat procesu odnawiania formularzy można znaleźć na stronie https://www2.illinois.gov/hfs/MedicalClients/Pages/addresschange.aspx

Osoby, które zostaną uznane za niekwalifikujące się, mogą nadal trzymać tanie ubezpieczenie za pośrednictwem Affordable Care Act, który działa w Illinois pod nazwą Get Covered Illinois – https://getcovered.illinois.gov/. Osoby, które spełniają określone wytyczne dotyczące dochodów, mogą otrzymać ulgi podatkowe na opłacenie całości lub części składek.

 

Supplemental Nutrition Assistance Program – SNAP

Od kwietnia 2020 roku, DHS wydawało dodatkowe przydziały awaryjne SNAP wszystkich gospodarstwom domowych pobierającym regularne miesięczne świadczenia. Ze względu na wprowadzone zmiany związane z zakończeniem federalnej pomocy pandemicznej, awaryjne przydziały w wysokości 95 USD SNAP wygasły z końcem lutego.

Urzędnicy stanowi podają, że osoby pobierające SNAP powinny wejść na stronę https://abe.illinois.gov/abe/access/ lub skontaktować się z infolinią IDHS pod numerem 1-800-843-6154 w celu zaktualizowania swoich  informacji – adresu, wzrostu kosztów mieszkaniowych lub spadku dochodów, aby otrzymać maksymalne świadczenia, na które kwalifikują się.

Dodatkowo urzędnicy przypominają, że każdy może otrzymać pomoc żywnościową w spiżarkach żywności. Niektóre z nich można znaleźć na stronie https://eat-move-save.extension.illinois.edu/#food-finder.

ZJ

Gdzie najchętniej zamieszkują emeryci w USA?

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię