10 najlepszych zawodów w USA

Strona Glassdoor opublikowała najnowszy raport najlepszych miejsc pracy w Ameryce na rok 2022. W raporcie strona wzięła pod uwagę firmy z co najmniej 100 raportami płacowymi i 2000 ogłoszeń o pracę na swojej stronie.

Lista zawiera najlepsze kariery dla osób poszukujących pracy, które oferują wiele ofert pracy, dużą satysfakcja z wykonywanego zawodu i wysoki potencjał zarobkowy.

Oto pierwsza dziesiątka karier w USA na podstawie wynagrodzenia i ilości ofert pracy:

1. Architekt korporacyjny

 • Mediana wynagrodzenia: 144 997 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 14 021

Architekt korporacyjny (enterprise architect) odpowiada za całą infrastrukturę platformy informatycznej firmy. Osoba ta jest odpowiedzialna za komunikację między biznesową, technologiczną i projektową częścią organizacji. Niektóre z głównych obowiązków architekta korporacyjnego to projektowanie procesów, dokumentowanie niezbędnych procedur IT, śledzenie postępów projektu i utrzymywanie koncentracji na bezpieczeństwie.

 

2. Menedżer strategii

 • Mediana wynagrodzenia: 140 000 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 6977

Menedżerowie strategii (strategy manager) dokonują przeglądu organizacji w celu określenia mocnych i słabych stron, efektywności operacyjnej i możliwości poprawy, rekomendują inicjatywy minimalizujące ryzyko i formułują plany osiągnięcia celów długoterminowych.

3. Inżynier uczenia maszynowego

 • Mediana wynagrodzenia: 130 489 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 6801

Inżynierowie zajmujący się uczeniem maszynowym (machine learning engineer) to projektanci samodzielnie działającego oprogramowania, które umożliwia maszynom automatyzację modeli predykcyjnych. Inżynierowie ci współpracują z analitykami danych, aby zebrać informacje i wprowadzić wyselekcjonowane dane do modeli, które odkryli.

4. Menedżer produktu

 • Mediana pensji: 125 317 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 17 725

Menedżerowie produktu są odpowiedzialni za strategię i projekt produktu lub linii produktów. Kierują zespołem produktowym i wszystkimi aspektami od koncepcji produktu do jego wprowadzenia na rynek. Do obowiązków menedżera produktu należy inicjowanie, gromadzenie i selekcja pomysłów na nowe produkty i rozwiązania na podstawie przeprowadzonych analiz.

5. Inżynier DevOps

 • Mediana wynagrodzenia: 120 095 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 8548

Inżynier DevOps (development – rozwój i operations – operacje) łączy zrozumienie zarówno inżynierii, jak i kodowania, współpracując z różnymi działami w celu tworzenia i rozwijania systemów w firmie. Inżynier DevOps (DevOps engineer) zwiększa produktywność w miejscu pracy, od tworzenia i wdrażania oprogramowania systemowego po analizę danych w celu ulepszenia istniejącej technologii.

6. Naukowiec – analityk danymi

 • Mediana wynagrodzenia: 120 000 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 10 071

Analitycy danych (data scientist) wykorzystują swoje umiejętności analityczne, statystyczne i programistyczne do zbierania, analizowania i interpretowania dużych zbiorów danych. Następnie wykorzystują te informacje do opracowywania rozwiązań trudnych wyzwań biznesowych opartych na zebranych wcześniej danych.

7. Inżynier oprogramowania

 • Mediana pensji: 116 638 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 64 155

Inżynierowie oprogramowania (software engineer) piszą, konserwują i testują oprogramowanie, które instruuje komputer, aby wykonał określone zadania, takie jak zapisywanie informacji, wykonywanie obliczeń itp. Inżynier oprogramowania przekonwertuje to, co musi się wydarzyć, na jeden z wielu języków programowania, najbardziej wspólne z których to Java, C++ i Python.

8. Inżynier danych

 • Mediana wynagrodzenia: 113 960 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 11 821

Inżynierowie danych (data engineer) zajmują się głównie przekształcaniem danych do formatu, który można łatwo analizować. Robią to opracowując, utrzymując i testując infrastruktury do generowania danych.

9. Programista Java

 • Mediana wynagrodzenia: 107 099 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 10 201

Programiści Java zwykle pracują w startupach i koncentrują się na tworzeniu różnorodnych aplikacji, które będą wprowadzane na rynek. Są częścią zespołu programistycznego i są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i utrzymanie aplikacji Java.

10. Inżynier pełnego stosu technologicznego

 • Mediana wynagrodzenia: 101 794 USD
 • Aktywne oferty pracy na Glassdoor: 11 252

Inżynierowie pełnego stosu (full stack engineer) projektują strony internetowe na wszystkich warstwach i etapach tworzenia stron – interakcje użytkowników, tworzą serwery i bazy danych pod kątem funkcjonalności stron internetowych oraz piszą kod na platformy mobilne. Współpracują z grafikami, aby tworzyć funkcje projektowania stron internetowych i nadzorują projekty od koncepcji do zakończenia (front-end i back-end).

Posłuchaj naszych Podcastów: 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię