18 grudnia, Międzynarodowy Dzień Emigrantów i Migrantów

18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Emigrantów i Migrantów. Święto to zostało ustanowione 4 grudnia 2000 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej. ONZ stworzyło to święto w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wybrała tę datę nieprzypadkowo – 18 grudnia to dzień ustanowienia międzynarodowej konwencji w sprawie ochrony Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin (konwencja odnosi się do osób wyjeżdżających poza granice swojego kraju do pracy i osiedlających się w nowym miejscu na stałe wraz z całymi rodzinami).

Konwencja zawiera 193 artykuły i wzorowana jest na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. Za nadzorowanie realizacji postanowień dokumentu odpowiedzialny jest komitet w jego skład wchodzi dziesięciu ekspertów o nieposzlakowanej opinii i potwierdzonej bezstronności, wybranych przez kraje członkowskie.

Według danych ONZ na świecie co 35 osoba jest migrantem, żyje i pracuje poza krajem swojego pochodzenia. Migranci stanowią część populacji we wszystkich państwach na świecie.

ZSS

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię