Co decyduje o sukcesie lub porażce firmy?

,, If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.”

                                                                   Jack Welch

Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. To słowa wybitnego menedżera i zarazem lidera w obszarze zarządzania. Jack Welch w latach 1981 – 2001 jako CEO zarządzał wielkim koncernem amerykańskim General Electric. W tym czasie wartość koncernu wzrosła o ponad 400 mld dolarów.

Powyższe słowa zainspirowały mnie do tego, żeby zmierzyć się z tematem ,,Skuteczne zarządzanie vs. Przewaga konkurencyjna”. Moje ponad 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno firmami z sektora MSP jak i korporacjami jednoznacznie wskazuje, że zasób jakim są ludzie pozwala budować skutecznie przewagę konkurencyjną na rynku.
Kiedy zaczniemy analizować różne branże, różne produkty i różne ceny dojdziemy do wniosku, że w swojej klasie produktowej i jakościowej zarówno jakość jak i cena są zbliżone do siebie. Powiem więcej, klienci odchodzą od firmy z wielu innych powodów niż cena. Tylko 9% relacji biznesowych kończy się dlatego, że klient lub kontrahent znalazł tańszego dostawcę. Ponad 60% klientów odchodzi od swoich dostawców ze względów ,,niedopieszczenia” czyli słabej obsługi. Więc cena czy produkt nie są strategicznymi ze względu na pozycję firmy czy też jej przewagę konkurencyjną. Co w takim razie jest tym elementem, który decyduje o tym, że jedna firma doskonale się rozwija i wzmacnia swoją pozycję, a inna firma prosperuje coraz gorzej aż w końcu sprzedaje się lub bankrutuje?

Według moich doświadczeń i obserwacji tym czynnikiem jest człowiek w organizacji. Pisząc człowiek mam na myśli zarówno Top Management, niższą kadrę zarządzającą oraz tzw. staff czyli pozostałą grupę pracowników w danej organizacji. Temat jest obszerny dlatego skupię się tylko na kadrze zarządzającej i skutecznych zasadach zarządzania.
Lider i menedżer to nie to samo. Lider potrafi inspirować i zarządzać. Dobry menedżer potrafi zarządzać. Ma to znaczenie dla organizacji szczególnie wtedy gdy chodzi o moment , w którym organizacja się znajduje, np. czas kryzysu
Zarówno lider jak i menedżer musi dostrzegać rzeczywistość. Jest to konieczne do tego aby decyzje, które są podejmowane bazowały na faktach, a nie na mitach. Tylko wtedy kiedy osoba zarządzająca dostrzega rzeczywistość jest wstanie skutecznie opracować i wdrożyć strategię działania oraz osiągać cele biznesowe. Jeżeli decyzja bazuje na mitach, porażka jest pewna tylko czas nieznany.

Osoba zarządzająca powinna oceniać siebie i swój zespół według tej samej miary. Niestety słabi menedżerowie bardzo często siebie oceniają po intencjach natomiast swój zespół po rezultatach.
Zarządzanie powinno odbywać się zgodnie z systemem wartości i zasad, które obowiązują w organizacji. Jeżeli są nieaktualne należy je zmienić. Jeżeli są należy działać w zgodzie z nimi. Ja je nazywam ,,wewnętrzną konstytucją’’ To one stoją na straży działań wszystkich członków organizacji.
Wyjątkowo skutecznym sposobem zarządzania jest ,,zarządzanie przez przykład”. Menedżer, który jest złym przykładem nigdy nie zyska szacunku członków zespołu i nie sprawdzi się w sytuacjach krytycznych dla organizacji. Brak autorytetu uniemożliwia osiąganie celów biznesowych.
Prawdziwy lider wie, że jest nie tylko po to by zarządzać ale jest też po to żeby służyć członkom zespołu. Jest to najwyższa forma dojrzałości liderskiej. Dzięki takiej postawie członkowie zespołu chcą się rozwijać i mają do tego stworzone warunki. Chcą realizować cele wspólnie ze swoim szefem.
Produkt można podrobić czy też ładniej pisząc skopiować. Cenę można dopasować do konkurencji. Kanały dystrybucyjne można budować w sposób podobny. Reklama może mieć podobny wymiar, ale zespołu nie da się skopiować. To właśnie lider i zespół są najważniejszym zasobem każdej organizacji. Zarządzanie to niezwykła relacja między liderem a współpracownikami oparta o określony wspólny system wartości i zasad. Mierzona według tych samych kryteriów. Nastawiona na konkretny cel biznesowy. Te cele osiąga się stosując mieszankę modeli zarządzania takich jak: afiliacyjny, trenerski, normatywny, demokratyczny, dyktatorski czy też wizjonerski.
Dzięki prawdziwym liderom organizacje budują swoje przewagi konkurencyjne. Dzięki prawdziwym liderom ich zespoły są pełne entuzjazmu a poziom ich zaangażowania w realizację strategii firmy jest ponadprzeciętny. Dzięki prawdziwym liderom człowiek jest kimś więcej niż tylko pracownikiem. Jest częścią żywego organizmu zwanego firmą.
Prawdziwy lider nigdy nie chodzi na kompromisy w sprawie wartości i zasad.

Andrzej Cichocki
Praktyk Życia i Biznesu

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię