Prawa, które weszły w życie w lipcu w Illinois, gminie Cook i Chicago

Lipiec to miesiąc wdrożenia w życie wielu nowych lub zaktualizowanych praw w naszym stanie. Oto najważniejsze z nich:

Płaca minimalna w Chicago

Przed 1 lipca, płaca minimalna w Chicago wynosiła 15 dolarów za godzinę dla pracodawców zatrudniających 21 lub więcej pracowników i 14 dolarów za godzinę dla mniejszych firm.

Od 1 lipca, zgodnie z miejskim rozporządzeniem o płacy minimalnej, płaca minimalna Chicago dla pracowników bez napiwków wzrosła do 15,40 USD dla dużych firm zatrudniających 21 lub więcej pracowników i 14,50 USD dla mniejszych firm.

W przypadku pracowników otrzymujących napiwki stawki również wzrosły – do 9,24 USD dla dużych pracodawców i 8,70 USD dla mniejszych firm.

 

Nastolatki w wieku poniżej 18 lat otrzymają nową płacę minimalną w wysokości 12 USD dla pracowników bez napiwków i 7,20 USD dla pracowników otrzymujących napiwki.

Zgodnie z prawem stanowym, nastolatki poniżej 18 roku życia muszą otrzymywać co najmniej obecną płacę minimalną dla młodzieży w stanie Illinois, która wynosi 9,25 USD.

Zmiany w tygodniu pracy w Chicago

Oprócz podwyżki płacy minimalnej, niektóre branże prowadzące biznes w Chicago, w tym służba zdrowia, hotelarstwo, restauracje, handel detaliczny lub magazyn, zostały zobowiązane do publikowania harmonogramów pracy z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Do tej pory było to 10 dni.

Płaca minimalna w gminie Cook

Gmina Cook, które ma własne rozporządzenie o płacy minimalnej, również 1 lipca podniosła stawkę płacy minimalnej z 13 do 13,35 USD dla pracowników bez napiwków oraz z 6,60 USD do 7,40 USD dla pracowników otrzymujących napiwki.

Obecna płaca minimalna w stanie Illinois dla pracowników bez napiwków wynosi 12 USD i 7,20 USD dla pracowników otrzymujących napiwki.

Zmiany w przepisach dotyczących molestowania seksualnego w Chicago

Zmiany obejmują:

1. Do definicji molestowania seksualnego zostanie dodane niewłaściwe zachowanie seksualne.

2. Nadużycia seksualne definiuje się jako każde zachowanie o charakterze seksualnym, które obejmuje również przymus, nadużycie władzy lub niewłaściwe wykorzystanie stanowiska pracy danej osoby.

3. Wymaganie od wszystkich pracodawców posiadania pisemnych zasad dotyczących molestowania seksualnego. Pisemna polityka musi być dostępna w ojczystym języku pracownika w ciągu pierwszego tygodnia kalendarzowego od rozpoczęcia zatrudnienia.

4. Wymaganie od wszystkich pracodawców zamieszczenia pisemnego powiadomienia o molestowaniu seksualnym.

5. Podwyższenie terminu przedawnienia z 300 do 365 dni.

6. Okres powiadamiania respondenta do 30 dni od momentu złożenia skargi (w porównaniu z obecnymi 10 dniami), aby złagodzić wszelkie działania odwetowe.

7. Wymaganie dodatkowego corocznego szkolenia dla wszystkich pracowników, w tym jednej godziny szkolenia prewencyjnego dostosowanego do wymagań stanowych oraz jednej godziny interwencji świadka. Opiekunowie i menedżerowie są zobowiązani do odbycia dodatkowej godziny szkolenia.

8. Podwyższenie kary dla osób lub firm, które uczestniczą w praktykach dyskryminacyjnych w miejscu pracy, w tym molestowaniu seksualnym. Kara za każde naruszenie wzrasta z dotychczasowego przedziału od 500 USD do 1000 USD do kwot od 5000 USD do 10 000 USD.

Zniżki na leki

Uniemożliwia aptekom oferowanie mniej korzystnych systemów płatności za leki objęte federalnym programem ustalania cen leków na podstawie sekcji 340b.

Pożyczki studenckie pracowników socjalnych

Ustanawia nowy program umożliwiający szkolnym pracownikom socjalnym ubieganie się o dotacje, pomagając im spłacać federalne pożyczki studenckie, przy jednoczesnym traktowaniu priorytetowo kandydatów z mniejszości.

 

Wygląd świadectw szkolnych

Nowe prawo wymaga, aby świadectwa szkolne State Board of Education zawierały liczbę nauczycieli, którzy są certyfikowanymi nauczycielami National Board.

Ustawa o pomocy dla studentów w szkolnictwie wyższym

Nowelizacja ustawy o pomocy w szkolnictwie wyższym tworzy Program Spłat Pożyczek z Niedoboru Szkolnej Opieki Socjalnej. Komisja Pomocy Studentom Stanu Illinois będzie co roku otrzymywać i rozpatrywać wnioski od kwalifikujących się pracowników socjalnych, którzy są zatrudnieni w publicznej szkole podstawowej lub średniej w tym stanie, aby zachęcić stypendystę do skorzystania z pomocy finansowej na spłatę pożyczek edukacyjnych.

Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Chicago

 

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię