Konsulat Generalny RP w Chicago zmienia sposób umawiania wizyt paszportowych

polski paszport

KOMUNIKAT KONSULATU GENERALNEGO RP W CHICAGO: Zmiana trybu zapisów na wizyty paszportowe w Chicago.

W celu wyeliminowania nieuczciwych działań pośredników, którzy przejmują większość terminów na wizyty paszportowe udostępniane w systemie rejestracji e-Konsulat, odbierając tym samym polskim obywatelom możliwość bezpłatnej i bezpośredniej rezerwacji wizyty, Konsulat Generalny RP w Chicago od dnia 16 lutego 2021 roku do odwołania zmienił sposób umawiania wizyt w sprawach paszportowych.

Wizyty są umawiane wyłącznie na podstawie indywidualnych zgłoszeń telefonicznych pod numerem telefonu: 312 608 92 29, odponiedziałku do piątku, w godzinach: 11.00 – 15.00. 

 

Rezerwacja terminu wizyt w konsulacie jest bezpłatna. Umawianie wizyt paszportowych za pośrednictwem systemu e-Konsulat zostaje zawieszone do odwołania.

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Chicago nie zlecał i nie zleca żadnym firmie zewnętrznym pośrednictwa w sprawach paszportowych, wizowych, prawnych i obywatelskich. Umówienie wizyt paszportowych za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych nie będzie już możliwe.

Numer 312 608 92 29 służy tylko i wyłącznie do umawiania wizyt w sprawach paszportowych. Osoby dzwoniące w innej sprawie proszone są o korzystanie z numeru tel. podanego na głównej stronie konsulatu: https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

Urząd nie odpowiada na smsy i wiadomości głosowe.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie polskim dokumentem paszportowym uprzejmie prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

UWAGA:

 •   dzwoniąc na podany numer może umówić się wyłącznie na indywidulaną wizytę paszportową na konkretny dzień i godzinę;
 •  wizyty dla osób niepełnoletnich umawiają rodzice lub opiekunowie prawni;
 •   nie będą odbierane telefony z numerów zastrzeżonych;
 •  nie ma możliwości zapisania się na wizytę paszportową dzwoniąc na inny numer telefonu konsulatu;
 •  wszystkie dotychczas umówione terminy wizyt paszportowych zachowują ważność;
 • system rezerwacji wizyt www.e-konsulat.gov.pl działa w dalszym ciągu w sprawach wizowych, prawnych i obywatelskich;
 • wszyscy interesanci konsulatu przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty i z zachowaniem reżimu sanitarnego w zw. z pandemią COVID-19;
 •  nie ulegają zmianie zasady umawiania wizyt w sprawach losowych wymagających natychmiastowej interwencji Konsula.

Przed wykonaniem telefonu w sprawie rezerwacji terminu wizyty paszportowej należy:

 • przygotować dane osobowe (imię nazwisko, nr PESEL lub data i miejsce urodzenia
  w przypadku nie posiadania nr PESEL, nr telefonu) oraz dotychczas posiadany polski paszport lub dowód osobist

a także upewnić się, że:

 1. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu małżeństwa w Polsce:
  https://www.gov.pl/web/usa/transkrypcja-zagranicznego-aktu-malzenstwa
  Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu małżeństwa z informacją o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa można wystąpić o paszport na to nazwisko.
 2. W przypadku urodzenia dziecka w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu urodzenia w Polsce:
  https://www.gov.pl/web/usa/transkrypcja-rejestracja-zagranicznego-aktu-urodzenia-w-polskim-rejestrze-stanu-cywilnego
  Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu urodzenia można wystąpić o paszport dla tej osoby.

Pozostałe informacje, z którymi należy się zapoznać przed umówieniem wizyty znajdziecie Państwo tutaj https://www.gov.pl/web/usa/paszporty

UWAGA: W przypadku osób dorosłych, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu, bądź mają nieważny polski paszport (bez numeru PESEL) od co najmniej kilkunastu lat i nie posiadają ważnego polskiego dowodu osobistego, należy zweryfikować, czy konieczne jest potwierdzenie polskiego obywatelstwa. W tym celu można kontaktować się z Wydziałem Ruchu Osobowego.

https://www.gov.pl/web/usa/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego

Pobranie wniosku paszportowego jest bezpłatne, plik znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/usa/paszport-dla-osoby-doroslej

Wysokość opłat konsularnych:
https://www.gov.pl/web/usa/oplaty-konsularne

Informacja on-line nt. zmian trybu zapisów na wizyty paszportowe:

https://www.gov.pl/web/usa/konsulat-w-chicago-zmienia-tryb-zapisow-na-wizyty-paszportowe

 

Piotr Semeniuk

Wicekonsul

Referat ds. Polonii, Komunikacji i Dyplomacji Publicznej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię