Najlepsze szpitale dziecięce w USA

Co roku U.S. News przedstawia listę najlepszy lekarzy, szpitali i klinik dla dorosły i dzieci w Ameryce. Oceny opierają się na danych przesłanych przez szpital, w tym pomiarach takich jak stosowane praktyki, procent przeżycia, zapobieganie infekcjom, zaawansowane technologie, jakość opieki, certyfikaty i usługi specjalistyczne oraz ekspertyzy specjalistów.

W tym roku magazyn U.S. News sklasyfikował pięćdziesiąt najlepszych szpitali w zakresie dziecięcego raka, kardiologii i chirurgii serca, cukrzycy i endokrynologii, gastroenterologii i chirurgii przewodu pokarmowego, neonatologii, nefrologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii, pulmonologii oraz chirurgii płuc i urologii.

1. Rak dziecięcy

Szpitale zostały ocenione pod kątem pięcioletniego przeżycia pacjentów, usług przeszczepu szpiku kostnego w przypadku nowotworów, takich jak białaczka oraz programów dotyczących guzów mózgu i mięsaków, a także zapobiegania zakażeniom.

Trzy najlepsze szpitale zajmujące się rakiem dziecięcym to:
1. Children’s Hospital of Philadelphia.
2. Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center.
3. Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

2. Kardiologia pediatryczna i chirurgia serca

Kwalifikujące się szpitale oceniono pod kątem przeżycia po złożonej operacji serca – takiej jak przeszczep serca i chirurgia korekcyjna wrodzonych wad serca – zdolność do zapobiegania infekcjom, a także poziom specjalistów od pediatrii serca.

Trzy najlepsze szpitale dla kardiologii dziecięcej i chirurgii serca to:
1. Texas Children’s Hospital in Houston.
2. UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh.
3. Children’s Hospital Los Angeles.

3. Cukrzyca i endokrynologia dziecięca

Kwalifikujące się szpitale zostały sprawdzone między innymi pod kątem leczenia stanów, takich jak cukrzyca typu 1 u dzieci, zaburzenia masy ciała i niedoczynność tarczycy, zapobieganie infekcjom, personel pielęgniarski, najlepsze praktyki i inne środki oraz poziomu specjalistów z zakresu endokrynologii dziecięcej.

Trzy najlepsze szpitale zajmujące się cukrzycą dziecięcą i endokrynologią to:
1. Children’s Hospital of Philadelphia.
2. Boston Children’s Hospital.
3. Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

4. Gastroenterologia dziecięca i chirurgia przewodu pokarmowego

Szpitale oceniono na podstawie danych szpitalnych dotyczących przeżycia po leczeniu wątroby i problemów z zapaleniem jelit, zapobiegania infekcjom OIOM, a także innych danych i ekspertyz specjalistów z zakresu gastroenterologii dziecięcej i procedur przewodu pokarmowego.

Trzy najlepiej oceniane szpitale to:
1. Children’s Hospital Colorado.
2. Boston Children’s Hospital.
3. Children’s Hospital of Philadelphia.

5. Neonatologia

Wśród informacji wykorzystanych w analizie znalazły się dostarczone przez szpital dane dotyczące liczby pacjentów, odsetek zakażeń na OIOM-ie, dostępności technologii dla takich procedur, jak ECMO (obsługa pomostowania płuc i serca), a także poziomu specjalistów neonatologów.

Najwyżej oceniane szpitale neonatologiczne to:
1. Children’s National Hospital in Washington, D.C.
2. Children’s Hospital Los Angeles.
3. Lucile Packard Children’s Hospital Stanford.

6. Nefrologia dziecięca

Centra szpitalne nefrologii dziecięcej zostały ocenione pod kątem opieki nad poważnymi zaburzeniami czynności nerek u dzieci. W ocenie wykorzystano przeżycie po przeszczepie nerki, powikłania biopsji, postępowanie z dializą i ogólne zapobieganie infekcjom.

Do najwyżej ocenianych szpitali dziecięcych w nefrologii dziecięcej należą:
1. Boston Children’s Hospital.
2. Texas Children’s Hospital in Houston.
3. Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

7. Neurologia dziecięca i neurochirurgia

Szpitale zostały ocenione między innymi pod kątem leczenia poważnych problemów neurologicznych, takich jak padaczka, urazy głowy i guzy mózgu. Szpitale zostały ocenione na podstawie takich wskaźników, jak przeżycie po złożonej operacji, powikłania chirurgiczne i zapobieganie infekcjom.

Najwyżej oceniane szpitale w neurologii dziecięcej i neurochirurgii to:
1. Boston Children’s Hospital.
2. Texas Children’s Hospital in Houston.
3. Children’s National Hospital in Washington D.C.

8. Ortopedia dziecięca

Szpitale oceniono w ortopedii dziecięcej pod kątem leczenia schorzeń takich jak skolioza i rozszczep kręgosłupa oraz urazów, takich jak złożone złamania lub inne urazy. Sprawdzono powodzenia ze złożonymi złamaniami, powikłaniami chirurgicznymi i zapobieganiem infekcjom.

Do najwyżej ocenianych szpitali w ortopedii dziecięcej należą:
1. Children’s Hospital of Philadelphia.
2. Boston Children’s Hospital.
3. Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

9. Pulmonologia pediatryczna i chirurgia płuc

Szpitale zostały ocenione pod kątem skutecznego leczenia astmy, mukowiscydozy, dystrofii mięśniowej i wydajności przeszczepów płuc.

Do najwyżej ocenianych szpitali w pulmonologii dziecięcej i chirurgii płuc należą:
1. Boston Children’s Hospital.
2. Children’s Hospital of Philadelphia.
3. Texas Children’s Hospital in Houston.

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię