„Otwartość i solidarność względem cudzoziemca są dla chrześcijan religijnym nakazem i moralną powinnością”

Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że otwartość i solidarność względem cudzoziemców są dla chrześcijan religijnym nakazem, a nie tylko humanitarnym obowiązkiem i moralną powinnością.

Pismo wydała Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z okazji 108. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele.

 

Będzie on obchodzony w najbliższą niedzielę, 25 września, pod hasłem „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”. Episkopat chce uczulić wiernych na sytuację osób przybywających do Polski, z których wiele pozostanie tutaj na stałe. „Aktualny jest zatem apel o humanitarne traktowanie wszystkich poszukujących w Polsce schronienia i lepszego życia, niezależnie od ich statusu, narodowości czy miejsca przekraczania polskiej granicy. Ich godność nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakiekolwiek prawo” – apelują polscy duchowni.

Episkopat podziękował również wszystkim, niosących pomoc uchodźcom – Caritas Polska, parafiom, organizacjom społecznym i ludziom dobrej woli. Jak napisano w komunikacie, „staliśmy się świadkami cudu rozmnożenia naszego polskiego chleba” i „żaden bezinteresowny gest i okazane wsparcie nie będą przez Boga zapomniane”. Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwraca również uwagę na potrzebę rozwiązań systemowych, współdziałania instytucji państwa, samorządów oraz organizacji pozarządowych i przeprowadzanie „mądrego procesu integracji przybyszów we „wspólnym domu”.

 

Episkopat potępił wyzyskiwanie uchodźców przez pracodawców i przypomniał też mediom o ich roli w kształtowaniu społecznych postaw wobec nich. „Mogą one współtworzyć kulturę solidarności, ale też kreować uprzedzenia i podsycać atmosferę zagrożenia […] Pobudzanie niechęci i wrogości względem znajdujących się w trudnym położeniu przybyszów jest działaniem szczególnie niegodziwym” – czytamy.

Na zakończenie komunikatu członkowie Episkopatu Polski zapewniają uchodźców i migrantów o pełnej solidarności, życzliwości i otwartości na ich potrzeby. Apelują też do wiernych o modlitwę o pokój, sprawiedliwość społeczną i ustanie przyczyn przymusowych migracji.

IAR

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię