Roboty pomagają w rozwoju dzieciom z autyzmem

Dane CDC pokazują, że u około 1 na 44 dzieci w USA diagnozuje się zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD). Według CDC u 1 na 27 chłopców i 1 na 116 dziewczynek rozpoznaje się autyzm.

Dzieci z autyzmem często mają problemy ze zrozumieniem sygnałów społecznych i emocjonalnych. Szacuje się, że 40 procent osób z autyzmem to osoby niewerbalne. 31% dzieci z ASD ma niepełnosprawność intelektualną (iloraz inteligencji poniżej 70) z istotnymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, 25% znajduje się na granicy z IQ 71–85.

Najpopularniejszymi formami pomocy rozwojowej są terapie mowy i języka, które mają za zadanie pomóc poprawić rozumienie oraz używanie mowy i języka u dzieci ASD. Od niedawna z pomocą przychodzą przyjaciele – roboty, których zadaniem jest wspieranie rozwoju świadomości społecznej i emocjonalnej u dzieci ze spektrum autyzmu.

Jak mówią badacze „roboty nie osądzają, nie dbaj czy dobrze czy źle odpowiesz a pytanie, nie denerwują się”. Roboty społeczne ułatwiają terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu, pomagając im w rozwijaniu interakcji społecznych i umiejętności komunikacyjnych. Roboty społeczne zapewniają kompromis między światem wirtualnym i rzeczywistym, mają fizyczną, trójwymiarową obecność i mogą wykazywać złożone wzorce zachowań, ale często są mniej onieśmielające dla dzieci ASD niż ludzie.

Badania wykazały, że roboty – przyjaciele pomagają dzieciom ASD w 4 kategoriach:

1. Poprawiają ich zaangażowanie

Pierwszym wpływem robotów na dzieci z autyzmem jest poprawa ich zaangażowania i uwagi. Roboty wywołują ciekawość i podekscytowanie, które wywołują zaangażowanie.

2. Zmniejszają lęk i zachowania destrukcyjne

Badania pokazują, że kiedy dzieci wchodzą w interakcję z robotem społecznym podczas sesji edukacyjnej, mają mniej stereotypowych zachowań niż podczas wykonywania tej samej czynności z ludzkim partnerem.

3. Polepszają współpracę i motywację

Kiedy dzieci autystyczne pracują z robotem, często są bardzo zmotywowane do reagowania.

4. Wykazują lepsze wyniki edukacyjne

Roboty mogą ułatwiać naukę i poprawiać wyniki nauczania poprzez zwiększenie zaangażowania dzieci, zmniejszenie ich niepokoju, poprawę motywacji i współpracy, więcej praktyki.

Najpopularniejszymi, dostępnymi na rynku robotami społecznymi są:

1. Moxie

Moxie to robot towarzyszący stworzony specjalnie dla dzieci do codziennej zabawy. Podczas sesji trwających od 15 do 25 minut dziecko może rozmawiać z Moxie, grać w gry lub czytać razem z nim. Moxie może nauczyć się rozpoznawać twarz dziecka i jego szczególne potrzeby edukacyjne.

Moxie wzmacnia pewność siebie i uważność dzieci. Robot AI nowej generacji, który uzupełnia tradycyjną terapię i wspiera rozwój społeczno-emocjonalny dzieci poprzez zabawę. Idealny dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Zachęcaj do interakcji społecznych poprzez misje i zadania. Poprawa umiejętności krytycznego myślenia i czytania ze zrozumieniem oraz zwiększa kreatywność u dzieci.

Moxie można kupić lub wynająć nawet tylko na jeden miesiąc.

2. NAO

Interaktywny, intuicyjny i przyjazny, NAO został zaprojektowany, aby przyciągnąć uwagę uczniów, zdobyć ich zaufanie i zainwestować. NAO nie tylko posiada wiedzę – NAO ma osobowość, z cierpliwością i pozytywnością, aby inspirować uczniów do skupienia się i nieustannego próbowania.

NAO działa jako towarzysz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, pomagając wypełnić lukę między światem technologii a światem społecznym ludzkości. NAO to robot z talentem do wiedzy – zarówno do uczenia się, jak i dzielenia się nią. Programowalny osobisty asystent nauczyciela, NAO pomaga w przyjemniejszym przekazywaniu wiedzy.

3. Milo

Opracowany został we współpracy z ekspertami w dziedzinie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Ten robot przyjaciel oparty jest na multidyscyplinarnym podejściu rozwojowo-behawioralnym wykorzystującym patologię mowy i terapię zajęciową. Milo jest tak specjalny, że został on zatwierdzony przez Radę Administratorów Edukacji Specjalnej (CASE).

Program nauczania podzielony jest na 5 grup. Każda grupa modułów skupia się na podstawowym zestawie umiejętności społecznych. – regulowaniu emocji, zrozumieniu dynamiki konwersacji, zrozumieniu sytuacji społecznych.

4. QTrobot

Towarzysz zabaw i robot społeczny, który pomaga dzieciom z autyzmem uczyć się i ćwiczyć nowe umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze. QTrobot został zaprojektowany z myślą o dzieciach, uśmiecha się ujmująco, mówi cicho oraz posiada dostępną i skuteczną konfigurację nauki opartą na zabawie w warunkach domowych.

QTrobot posiada portal wsparcia online z lekcjami wideo dla rodziców, aby skutecznie wspierać edukację ich dziecka poprzez działania zarówno z QTrobotem, jak i bez niego. Zawiera również podręczniki z zajęciami pozalekcyjnymi, które pomagają uogólniać nabyte umiejętności.

Posłuchaj podcastów:

SKOMENTUJ

Dodaj komentarz
Wpisz swoje imię